Stor interesse for å bygge E39 Rogfast

Det var fullt lokale med rundt 40 næringsfolk fra 25 potensielle leverandører da Karmøy kommune og Haugaland Vekst inviterte til informasjonsmøte for å belyse mulighetene for lokale leverandører til å delta i bygging av E39 Rogfast.

Foreløpig er det anslått rundt 24 fagområder til en totalverdi på rundt 16,8 milliarder kroner hvor leverandører fra vår region har muligheten til å bidra i byggingen av E39 Rogfast. Til sammenligning har Ryfast 5-prosjektet 300 hoved- og underleverandører.

Se film om byggingen av E39 Rogfast

Verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel

Mange besøkende: Fra venstre Inger K. Haavik (Haugaland Vekst), Tor Geir Espedal (prosjektleder E39 Rogfast i Statens Vegvesen) og Per Velde (Næringssjef i Karmøy kommune).

Prosjektleder for E39 Rogfast i Statens Vegvesen, Tor Geir Espedal, informerte om prosjektet, entrepriser, rekkefølge, frister og annen relevant informasjon som var nyttig å vite for leverandørene. Finansieringsplanen for E39 Rogfast legger til grunn anleggsstart ved årsskiftet 2017–2018, eventuelt tidlig i 2018, og med åpning i 2025 eller 2026.

Se presentasjonen fra Statens Vegvesen som ble presentert leverandørene under informasjonsmøtet.

Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, og vil redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen med om lag 40 minutter. E39 Rogfast vil samtidig legge til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i vår region, noe som vil styrke flere av våre viktige næringsklynger.

Les også: – Vær med og bygg E39 Rogfast

 

Har du spørsmål knyttet til byggingen av E39 Rogfast? Ta kontakt med Inger K. Haavik i Haugaland Vekst på haavik@h-vekst.no eller tlf. 40405091, eller Per Velde, næringssjef i Karmøy kommune, på per.velde@karmoy.kommune.no eller tlf. 95014278.