Årsmeldingen for 2018

2018 var et spennende og godt år for Haugaland Vekst, der selskapet fikk gjennomført en rekke store tiltak for å optimalisere utviklingen lokalt og regionalt. 2018 ble også siste år med lokalt fokus, i og med at Haugaland Vekst fra nyttår har flyttet hele sitt fokus over på overordnet felles nærings- og regionalutvikling, med en rekke konkrete satsingsområder.

– Haugaland Vekst fungerer i mange sammenhenger som et bindeledd mellomnæringslivsaktører og det offentlige, og kan bidra til at ulike aktører kan finne synergier i hverandreog vokse gjennom å dra i samme retning. Årsmeldingen for 2018 viser hva Haugaland Vekst har hatt fokus på, hvilke tiltak som er gjennomført og hva vi har fått til ut fra målsettingene våre. At vi var med på å sikre videre flyplassdrift på Helganes var bare ett av mange viktige tiltak.

De ti eierkommunene til Haugaland Vekst

Mulighetsutvikling

Det meste av det Haugaland Veksts jobber med, er prosjekter hvor alle ti eierkommunene er med, og hvor regionen ikke ville hatt det potensialet vi jobber mot i dag, om hver kommune skulle arbeidet i hver sin leir med temaene. I stedet får vi bygget store næringsklynger og vi får posisjonert regionen. Det er dette vi legger i begrepet mulighetsutvikling og vi i Haugaland Vekst ønsker å jobbe enda mer med dette framover.

Styrke attraksjonsverdi og konkurransekraft

Samarbeidsmulighetene som Haugaland Vekst jobber fram skal ikke bare styrke aktørene, men også heve attraksjonsverdien og konkurransekraften til regionen vår. Et kontinuerlig arbeid som påvirkes av at de politiske rammevilkårene er på plass, både lokalt og nasjonalt. I mange saker er vi derfor uforbeholdent avhengige av at vi trår opp stiene sammen. At vi samler alt av tyngde for å tråkke opp så solide spor som mulig – spor som viser igjen også i det nasjonale terrenget. Mange av disse prosessene er langdryge og krevende, men de er så til de grader verdt strevet.

Slike prosesser kan være tunge, krevende og ta lang tid. Noen må derfor holde fokus på det langsiktige plan, og løfte sakene når andre slipper dem. Hvem hadde holdt i prosjekter som er nevnt i denne årsmeldingen, dersom Haugaland Vekst ikke fantes? Saker som dette får ikke alltid like lett pressedekning, kanskje fordi det er langdryge prosesser med mange aktører. Haugaland Vekst fungerer da ofte som limet i en del av de store regionale prosessene, og som holder aktørene informert, påvirker politisk, skaper møteplasser og sørger for fremdrift. Sammen med alle ti medlemskommuner, kjemper vi for at regionen skal framstå som en region, med ett ansikt, som også er visjonen i den regionale utviklingsplanen.

Les hele Haugaland Veksts årsmelding for 2018 her!