Kommunene på Haugalandet jobber i disse dager med en ny strategi for regional næringsutvikling. Målet er økt attraktivitet, bærekraftig verdiskaping og flere arbeidsplasser de neste årene, og hvordan det offentlige kan tilrettelegge for det. Strategien skal beskrive hvordan situasjonen er i dag, hvor vi ønsker å være i fremtiden og hva vi bør ta tak i for å komme dit. Det skal lages en handlingsplan med konkrete og prioriterte tiltak, som bedriftene nå kan være med å påvirke.

Involvering gjennom spørreundersøkelse

Det offentlige (kommuner, fylkeskommuner og IKSer) er helt avhengig av samarbeid med næringslivet for å finne en riktig strategisk retning på næringsarbeidet fremover. Haugaland Vekst har, med hjelp fra Næringsforeningen på Haugalandet og Maritim Forum, derfor sendt ut en spørreundersøkelse til bedrifter i regionen.

–  Det er viktig for oss at strategien og de satsingsområder den inneholder er relevant for næringslivet. Vi håper derfor på innspill og svar fra de som sitter med skoene på. Vi skulle gjerne ha samlet folk fysisk til en diskusjon, men pandemien gjør det lite forsvarlig. Vi har derfor valgt å sende en spørreundersøkelse som vi håper bedriftene vil svare på, sier nestleder i Haugaland Vekst Inger K. Haavik.

Bli med for å påvirke fremtidens næringsutvikling på Haugalandet!

Den nye strategien har fått navnet “Veikart for Haugalandet 2021-2024” og omfatter de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst. Er du interessert i å høre mer om arbeidet med Veikartet, se opptak og artikkel fra Agendakonferansen i januar her.