Internasjonal datafiber 

Prosjektet om internasjonal datafiber har vært kjørt i regi av vår samarbeidspartner i Ryfylke, Ryfylke IKS, og med Haugaland Vekst som en av partnerne i forprosjektfasen. Prosjektet har hatt som mål å tilrettelegge for internasjonal fiber mellom Rogaland og UK. Dette er et stort, teknisk og kostnadskrevende prosjekt med en internasjonal dimensjon.

I juni ble selskapet NO-UK.com AS etablert med industrielle eiere fra Rogaland og Hordaland, hvor både Haugaland Kraft og Hatteland er med fra Haugesundregionen. Andre deltakere er BKK, Lyse og Smedvik med Green Mountain.

Målet er å få finansiert opp hovedprosjektet med en kostnadsramme på ca. NOK 500 mill. Utover det å få fiber-infrastrukturen på plass og finansiert, handler satsingen om å få tilrettelagt for grønn datasenternæring og hvorvidt det er mulig å få til et slikt datasenter etablert på blant annet Gismarvik, sier Tormod Karlsen i Haugaland Vekst.

Karlsen viser til nabolandene våre Sverige og Danmark som har fått etablert megastore datasentre som f.eks. Facebook, Google, Amazone.

Haugaland Vekst har vært med å tilrettelagt for prosjektet New Kaupang som ser på mulighetene rundt det å etablere datasenterindustri og markedsføre aktuelle næringsområder i regionen sammen med Ryfylke IKS, som leder dette arbeidet for hele fylket.

Under Agendakonferansen i november snakket Hydrosjef Svein Richard Brandtzæg om hvordan Haugesundregionen kan tiltrekke seg internasjonal, energibasert industri. Les saken her