Internasjonal datafiber

Internasjonal datafiber 

Prosjektet om internasjonal datafiber har vært kjørt i regi av vår samarbeidspartner i Ryfylke, Ryfylke IKS, og med Haugaland Vekst som en av partnerne i forprosjektfasen. Prosjektet har hatt som mål å tilrettelegge for internasjonal fiber mellom Rogaland og UK. Dette er et stort, teknisk og kostnadskrevende prosjekt med en internasjonal dimensjon.

I juni ble selskapet NO-UK.com AS etablert med industrielle eiere fra Rogaland og Hordaland, hvor både Haugaland Kraft og Hatteland er med fra Haugesundregionen.

Målet er å få finansiert opp hovedprosjektet med en kostnadsramme på ca. NOK 500 mill. Utover det å få fiber-infrastrukturen på plass og finansiert, handler satsingen om å få tilrettelagt for grønn datasenternæring og hvorvidt det er mulig å få til et slikt datasenter etablert på blant annet Gismarvik, sier Tormod Karlsen i Haugaland Vekst.

Karlsen viser til nabolandene våre Sverige og Danmark som har fått etablert datasentre i regi av henholdsvis Facebook og Google.

Haugaland Vekst er nå i gang med et nytt prosjekt som skal se på mulighetene rundt å etablere datasenterindustri i regionen sammen med Ryfylke IKS, og vil komme tilbake ved en senere anledning til å presentere dette arbeidet.

Under Agendakonferansen i november snakket Hydrosjef Svein Richard Brandtzæg om hvordan Haugesundregionen kan tiltrekke seg internasjonal, energibasert industri. Les saken her