Haugaland Vekst åpnet i mandag Nyskapingsuka med arrangementet “Regionale muligheter innen havvind” kl. 11.00 i RederiforeningenSeminaret omhandlet mulige industrielle muligheter og ringvirkninger ved utvikling av havvindfeltet Utsira Nord og hvordan virkemidlene kan bli, med utgangspunkt i helt nye rapporter fra analyseselskapet Menon Economics.

Se opptaket fra seminaret her:

Program fra kl. 11.00-12.30

  • Innledning ved adm.dir. i Haugaland Vekst, Tormod Karlsen
  • Gjennomgang av nye havvindanalyser rundt ringvirkninger for regionen Haugalandet og Sunnhordland og nasjonale virkemidler ved Even Winje, Menon Economics.
  • Refleksjoner og kommentarer fra Sverre Meling, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Arvid Nesse, leder av havvindklyngen Norwegian Offshore Wind Cluster og Tone Grindland, regiondirektør i NHO-Rogaland.
  • Lunsj

Interessert i rapportene?

Rapporten viser at selve utbyggingen av Utsira Nord kan få en verdiskapningseffekt på 13 milliarder kroner, i tillegg til å sikre og skape over 12 000 arbeidsplasser, over halvparten av dem i vår region.

Rapport om virkemidler for å realisere flytende havvind på norsk sokkel

Arrangementet er en del av Nyskapingsuka 26.-30.oktober