Haugesundregionen arbeider for å markedsføre regionen under ett begrep. Sammen med partnere fra næringslivet og kommunene, arbeider vi for å posisjonere Haugesundregionen som en attraktiv nærings- og bostedsregion. Haugesundregionen står bak arrangementer som “Sildikonvalley”, “Måltid” og “Møt Haugesundregionen”!

Partnere: Aibel / Appex / Atea / Autostore / DeepOcean / Etne kommune / Gassco / Hatteland Gruppen / Haugaland Kraft / Haugaland Vekst / Haugesund kommune / Haugesund sentrum / Helse Fonna / Høgskulen på Vestlandet / Hydro / Karmøy kommune / Kystverket / Miles / NAV Marked Rogaland / Næringsforeningen Haugalandet / Serit iDrift / Sjøfartsdirektoratet / Sparebanken Vest / Sveio kommune / Tada / Tysvær kommune / Vindafjord kommune / Yesman


HSA koordinerer ungdomsskolenes samarbeid med lokalt næringsliv og videregående opplæring og er en viktig bidragsyter til helhetstenkning i forhold til skolefaget utdanningsvalg. Hovedmålet er å styrke ungdommens bevissthet omkring fremtidig utdannings- og yrkesvalg. HSA står blant annet bak den årlige yrkesmessen på Haugalandet.

Partnere: Kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord og Etne er eiere.


Skape er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og alle kommunene i fylket. Skape leverer individuell rådgiving og opplæring til gründere i Rogaland som er i startfasen av etableringen sin. Gjennom Skape tilbys tilrettelagte kurs og arrangementer for etablerere.


Det regionale initiativet Norwegian Offshore Wind Hub skal bidra med å posisjonere Haugalandet og Sunnhordland som det nasjonale tyngdepunktet for flytende havvind, med utgangspunkt i kompetansen fra olje- og gassindustrien.


RENergi-programmet på Haugalandet samler næringsaktører og kompetansemiljøer for å omdanne spillenergi fra industrien til en grønn ressurs for andre næringer. Målet er bærekraftig økonomisk vekst og fremtidsrettede grønne arbeidsplasser i hele regionen.


E134 Haukelivegen er en interesseorganisasjon som arbeider for at E 134 skal bli en sikker og framkommelig vei hele året fra Oslo til Haugesund. Selskapet har som formål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. En moderne og vintersikker fjellovergang er selskapets førsteprioritet i utvikling av E134.


Haugaland Vekst er medlem i tre nasjonale kompetanseklynger med forankring i Rogaland:

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er et klyngeprosjekt med over 200 medlemmer. Av medlemsmassen er flesteparten bedrifter, men vi har også 50 kommuner/offentlige aktører som deltakere. Vårt hovedkontor er i Stavanger, med avdelingskontorer i Bergen og Grimstad. Medlemsmassen strekker seg over hele landet, og vi har også medlemmer internasjonalt.


Norwegian Offshore Wind Cluster is aiming to be the strongest supply chain for floating offshore wind world wide. Norway have a very strong petro-maritime supply chain, well fit to take, and hold this position. Companies like Equinor, Aker Solutions and Kværner are in the forefront already, as a number of other Norwegian based companies. Membership is open for any type of company or organization, international as well.


Stiim Aqua Cluster er et sterkt og handlekraftig innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter. Klyngen består av teknologibedrifter fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljøer og kunnskapsmiljøer.