Regionrådet for Haugalandet vedtok i møtet den 18. juni 21 å sende forslaget til Veikart for Haugalandet 2021-2025, en strategi for næringsutvikling, for endelig politisk behandling og vedtak i eierkommunene i Haugaland Vekst*. Veikartet skal gi retning på det regionale offentlige næringsarbeidet og si noe om hva regionen prioriterer å jobbe med de neste årene for å øke attraktiviteten og nå målet om økt bærekraftig verdiskaping og vekst i antall arbeidsplasser, med delmål om økt nærings- og bostedsattraktivitet.

Regionrådet for Haugalandet er ansvarlig for gjennomføring av Veikartet, mens Haugaland Vekst har ansvar for den praktiske koordineringen og oppfølgingen på vegne av regionen. Dette i samarbeid med kommunene og andre sentrale aktører fra næringsliv, akademia, fylkeskommuner, mfl.

Med utgangspunkt i analyser er det i Veikartet valgt å fokusere på noen utvalgte strategiske mulighetsområder og tiltaksområder. De strategiske tiltaksområdene er valgt ut ifra at det er områder som det offentlige kan påvirke. Det betyr ikke at alle andre næringer er glemt, disse vil også nyte godt av arbeidet som legges ned for økt nærings- og bostedsattraktivitet i regionen.

Valgte strategiske mulighetsområder:

  • Grønn energi og industri
  • Havnæringene
  • Havbruk og landbruk
  • Reiseliv og opplevelse

Valgte strategiske tiltaksområder:

  • Infrastruktur og areal
  • Kompetanse
  • Nyskaping og internasjonalisering
  • Næringsaktiv offentlig sektor
  • Samhandling og profilering

*Eiere: kommunene Haugesund, Sveio, Utsira, Karmøy, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Suldal, Etne og Rogaland fylkeskommune.

RELEVANTE DOKUMENTER:

Forslag til veikart for Haugalandet 2021-2025 per-juni 21

Regionrådet: Presentasjon av Veikart for Haugalandet 2021-2025

Saksutredning sak 17-21 Regionrådet: Forslag til Veikart for Haugalandet 2021-2025

Veikart for Haugalandet: Bakgrunnsdokument per juni 2021