Lenker

Sluttrapport for Lindås prosjektet

Fredrikstad kommune sin veiledere være interessant med tanke på nybygg (omsorgsboliger/institusjoner).

Fredrikstad kommune har utarbeidet nye veiledere for tilrettelegging for velferdsteknologi til nye kommunale boliger og institusjoner som tillegg til kommunens byggehåndbok.

– Veileder – grunninstallasjoner i bolig (utleiebolig) – pdf
– Veileder velferdsteknologi – infrastrukturbehov for institusjon – pdf

Teknologirådet har utarbeidet fremtidsscenarier med tittelen; «Hvilken helserevolusjon vil vi ha?»

Prosjektplan for velferdsteknologiprosjektet
«Hva kan hjelpe» Nyttig nettsted omkring muligheter

Filmer om velferdsteknologi og morgendagens omsorg