Tilbud til nyskapere!

Gjennom Haugaland Vekst har du tilgang på en rekke verktøy knyttet til etablering av egen virksomhet. Noen er etablert lokalt, mens andre er nasjonale tilbud. Normal prosedyre er at henvendelser enten kommer til kommunens servicesenter, til Haugaland Vekst eller direkte til næringssjefen i den respektive kommune. Henvendelser til servicesenteret sendes videre til næringssjefen/Haugaland Vekst. I dialog med etablereren finnes det tilbudet som passer best for han eller henne. Det kan være f.eks. rådgivning, kurs eller kontakt med InnovasjonNorge.

Før du tar kontakt og for å være best mulig forberedt før et møte, er det lurt å forberede deg i forkant av møtet. Tips til hva som er lurt å ha tenkt i gjennom finner du i lenkene under som er hentet fra Skape sin hjemmeside:

Følgende aktører har tilbud og er sentrale for etablerere i vår region:

Skape er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og alle kommunene i fylket. Gjennom Skape tilbys tilrettelagte kurs og arrangementer for etablerere. I tillegg gir hjemmesiden en god oversikt over aktuelle temaer og lenker som er viktige for den som ønsker å etablere egen virksomhet. Utvalgte kurs kjøres i Haugesund og på Haugalandet. Oversikt over kursene finner du i kurskalenderen på Skape sine hjemmesider.

Det er også mulig å ta introduksjonskurs på nett gjennom Skape, https://skape.no/kurs/introkurs/

Validé Haugesundregionen

Inkubator Validé Haugesundregionen skal hjelpe gründere og bedrifter som har gode forretningsidéer med å få idéene fram til lønnsom virksomhet. Bedrifter som tas opp i inkubatoren vil kunne få tilført kompetanse, kapital og nettverk. Validé Haugesundregionen er en pådriver og støttespiller innen entreprenørskap og innovasjon, og bidrar til å skape morgendagens vekstbedrifter.

Gründerloftet

Gründerloftet ligger på Høvleriet like sør for Gamle Slaktehuset. Her er det muligheter for å leie en arbeidsplass for hele eller deler av en uke. I tillegg er det et makerspace under oppbygging, der det er mulig å lage demoer, mm.

Næringshagen Rogaland Ressurssenter.

Næringshagen er en av 50 næringshager i hele landet som er tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet. Dette betyr at de får offentlige midler til å hjelpe regionens gründere og næringsliv i å realisere sine forretningsideer.

Næringshagen skal initiere og legge til rette for nyskapingsaktiviteter som:

  • Bedriftsutvikling; koble ulike bedrifter og mot relevante FoU-miljø, bistå med søknadsskriving (f.eks. Innovasjon Norge og Forskningsrådet mm)
  • Kompetanseutvikling; temamøter, kurs, erfaringsutveksling
  • Stimulere til internasjonalisering
  • Kobling til relevante kapitaltilbydere

Gjennom Skape kjøper kommunen rådgivning for gründere hos næringshagen. Næringssjefen henviser ved behov. Næringshagen har også tilbud til etablerte bedrifter som ønsker å utvikle seg videre.

VRI, Virkemidler for regional innovasjon

Her er det mulig å søke om forprosjektmidler til forskning og utvikling. Det er kompetansemeglere innen flere temaer som hjelper med å få på plass forsknings- og utviklingsprosjekter i bedrifter. Per februar 2017 venter VRI på avklaring fra Norges Forskningsråd, men regner med at en avtale kommer på plass i løpet av mars.

Innovasjon Norge

Bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

UniResearch Polytec

Er regionens forskningsstiftelse.

Altinn

har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge.

Skatteetaten

har også viktig informasjon til deg som driver egen virksomhet.

Gründertelefonen

Har du lyst til sparre med noen om ideen din? Gründertelefonen kan hjelpe deg et steg videre i oppstartsprosessen