Norwegian Offshore Wind Cluster inviterer i samarbeid med Aker Offshore Wind, Achilles og Eksfin til Offshore Wind Roadshow og B2B-møter i Haugesund

Program:

08.40-09.00 Kaffe og registrering

09.00-9.10 Velkommen og Innledning

09.10-9.30 Næringssjefene i Karmøy og Haugesund presentere hvilke forventninger Kommunene har til regionen og industrien, Per Velde og Anette Sæther

09.30-10.10 Planer og muligheter – Aker Offshore Wind.

10.10-10.40 Eksportfinansiering, EKSFIN. Senior kundeansvarlig, Pernille Østensjø.

10.40-11.00  Global risikoreduksjon, Achilles, CEO, Halvard Homme.

B2B-møter vil bli holdt kl 12.00-17.00. Se egen påmelding. Kun et møte per bedrift og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

For mer informasjon og påmelding se Norwegian Offshore Wind Cluster sine hjemmesider:

Road Show with Aker Offshore Wind – Haugesund – Norwegian Offshore Wind Cluster (offshore-wind.no)