Rogaland fylkeskommune arrangerer oppstartswebinar for areal- og kraftkrevende virksomhet

fredag 19. november, kl. 09.00-11.30


Rogaland har gode forutsetninger for å ta en viktig rolle i det grønne skiftet med en driftig befolkning, et innovativt næringsliv, fornybar kraft og en velutviklet industriell infrastruktur. Fylket har også behov for omstilling og nye arbeidsplasser i årene som kommer.

Etablering av ny areal- og kraftkrevende virksomhet som datasenter, batterifabrikker, oppdrettsanlegg på land m.m. kan være viktige områder for Rogaland å satse på fremover. Samtidig er det fare for at denne type næringsvirksomhet vil komme i konflikt med andre samfunnsinteresser som landbruk, natur, friluftsliv og reiseliv.

For å bidra til at utviklingen av nye areal- og kraftkrevende næringer skjer med et regionalt perspektiv og balanseres mot andre interesser og viktige samfunnsmål, skal Rogaland fylkeskommune i gang med å lage en regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet.

Du inviteres herved til oppstartswebinar for planarbeidet!

Webinaret er gratis, men vi vil gjerne at du registrerer deg. Og om du ikke har anledning til å delta under direktesendingen ber vi deg registrere deg dersom du ønsker å få tilsendt lenke til opptak.

Påmelding til webinaret her.
Program her.