8. og 9. juni møtes regionrådet i Tysvær. Regionrådet består av alle 10 ordførarane og dei ti kommunedirektørane. Den eine dagen skal dei ha møte saman med det tilsvarande rådet i Sunnhordland.

Felles regionrådsmøte: Regionrådet for Haugalandet og Sunnhordlandsrådet. Foto: Haugaland Vekst.

På møta skal dei mellom anna drøfta og få innblikk i kor viktig reiselivet er for regionen vår, og dei skal fortsetja samtalar og drøfting om satsinga på havvindutbygging. I tillegg vil det vera informasjon frå organisasjonen «Alternativ til vold». Meir om desse sakene og andre saker som skal opp finn du her og her.