Agendakonferansen

28.januar

Sammen skaper vi muligheter og vekst!

Den årlige Agendakonferansen er en viktig arena for å samle regionens beslutningstakere i offentlig og privat sektor. Formålet med konferansen er å belyse regionale muligheter og utfordringer, samt styrke samhandlingen mellom ledelsen i kommunene, sentrale personer i næringslivet og andre samfunnsaktører. Haugaland Vekst ønsker å bruke denne konferansen for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan skape utvikling og vekst i regionen.

Årets Agendakonferanse har fått det overordnede tema: Veikart for Haugalandet: Verdiskaping, jobbskaping, samskaping. Hvordan skal vi sammen jobbe for bærekraftig vekst og utvikling på Haugalandet?

Agendakonferansen 2021 sendes digitalt den 28.januar kl. 09.00 her på denne nettsiden for de som har meldt seg på. Det er sendt ut invitasjon med påmelding til beslutningstakere i offentlig og privat sektor i regionen. Sendingen vil bli lagt ut og åpen for alle i etterkant.

Innspilling til årets Agendakonferanse er gjort noen dager i forkant av konferansedagen.

Har du problem med avspilling? Gå direkte til sendingen på YouTube

Ta kontakt med Rita Leinan hos oss om du har spørsmål: Tlf. 48219271 // leinan@h-vekst.no