Agendakonferansen

November

Sammen skaper vi muligheter og vekst!

Den årlige Agendakonferansen er en viktig arena for å samle regionens beslutningstakere i offentlig og privat sektor. Formålet med konferansen er å belyse regionale muligheter og utfordringer, samt styrke samhandlingen mellom ledelsen i kommunene, sentrale personer i næringslivet og andre samfunnsaktører. Haugaland Vekst ønsker å bruke denne konferansen for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan skape utvikling og vekst i regionen.

Konferansen arrangeres på høsten hvert år, men på grunn av situasjonen rundt korona-viruset har vi så langt i år arrangert en digital versjon av konferansen med tittelen: Agenda Haugalandet – Fra krise til muligheter med over 200 deltakere online.

Agendakonferansen 2020, som var planlagt som et fysisk arrangement, flyttes nå til januar 2021 – dato kommer!