Agendakonferansen

Sammen skaper vi muligheter og vekst!

Den årlige Agendakonferansen er en viktig arena for å samle regionens beslutningstakere i offentlig og privat sektor. Formålet med konferansen er å belyse regionale muligheter og utfordringer, samt styrke samhandlingen mellom ledelsen i kommunene, sentrale personer i næringslivet og andre samfunnsaktører. Haugaland Vekst ønsker å bruke denne konferansen for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan skape utvikling og vekst i regionen.

Agendakonferanse i 2021 hadde det overordnede tema: Veikart for Haugalandet: Verdiskaping, jobbskaping, samskaping. Hvordan skal vi sammen jobbe for bærekraftig vekst og utvikling på Haugalandet?

Har du problem med avspilling? Gå direkte til sendingen på YouTube

Ta kontakt med Rita Leinan hos oss om du har spørsmål: Tlf. 48219271 // leinan@h-vekst.no