Nyskapingsuka

September 2022

Tid for nyskaping!

Nyskapingsuka er en uke med inspirerende og lærerike arrangementer som skal styrke og fremme innovasjon og vekst i Haugesundregionen. En ny arena og møteplass for entreprenører, investorer og etablert næringsliv, hvor en kan utveksle kunnskap, dele nyskapende ideer og knytte nye kontakter.

Initiativet til uka er tatt av Haugaland Vekst og arrangeres i tett samarbeid med en rekke aktører som har til felles å jobbe for vekst og nyskaping i vår region. De fleste av disse har egne arrangementer i løpet av uka, andre samarbeider om arrangementer og noen stiller som sponsorer.

Målet er at Nyskapingsuka blir et årlig felles løft og mobilisering for nyskaping, endring og innovasjon i hele regionen, fra Sauda og Suldal i øst, Utsira i vest, Sveio i nord og Karmøy i sør.

Nyskapinguka arrangeres 26.-30 september 2022!

Finn ut mer