AGENDA HAUGALANDET – Ecofisk-konsesjon gir muligheter

Ecofisk har fått konsesjon for oppdrett av 40.000 tonn matfisk av laks i Espevik i Tysvær.

MELD DEG PÅ GRATIS TIL «AGENDA HAUGALANDET» HER!

Bjørn Inge Staalesen, adm. dir. i Ecofisk

Ecofisk disponerer gjennom en langsiktig leieavtale et planert industriområde på 300.000 kvadratmeter i Espevik hvor Amrock tidligere drev et steinbrudd. Området er ferdig regulert for akvakultur, og fikk i dag konsesjon til å gå i gang med det som blir Norges største landbaserte matfiskanlegg for laks.

– Dette er gode nyheter! Det er et stort anlegg vi skal bygge, og bruke lang tid på å sette det skikkelig opp. Rogaland har i dag 60 000 tonn med laks, og vi legger opp til 40 000 tonn i Espevik. Vi mener dette viser at landbasert er en del av løsningen for laksnæringen i fremtiden. Det er mange som lurer på hva vi skal gjøre etter korona, og vi kan med dette bidra til å sørge for at vi har gode arbeidsplasser gjennom å tenke langsiktig med bærekraftige løsninger, sier administrerende direktør i Ecofisk, Bjørn Inge Staalesen.

Regionale og nasjonale effekter

Sjømatindustrien er blant dem som preges av den økonomiske krisen verden nå står i.

– Sjømatindustrien har tradisjonelt vært flinke til å snu seg rundt, og gå der mulighetene ligger. Vi er opptatt av å ikke bare tenke regionalt, men tenker også nasjonalt og samarbeider godt med STIIM-klusteret, sier Staalesen.

Ecofisk på «Agenda Haugalandet»

Staalesen vil fortelle mer om muligheten Ecofisk-konsesjonen gir under den digitale konferansen «Agenda Haugalandet» onsdag 10. juni.

Det vil være fire sesjoner under konferansen, knyttet til hver sin utsatte eksportrettede næring. Menon Economics vil innlede hver sesjon med status for den aktuelle næringen.

 

Her er programmet for de fire sesjonene:

Agenda Reiseliv (Tirsdag 9. juni kl. 10.00 – 11.00)

 • Menon Economics, Erik W. Jakobsen – Situasjonen i reiselivsnæringen
 • Iselin Nybø, Næringsminister – Hvordan sikre norsk reiseliv gjennom og etter krisen?
 • Stein Ove Rolland, direktør Fjord Norge
 • Vigleik Dueland, direktør Destinasjon Haugesund og Haugalandet
 • Nina Kaltwasser fra Eljarvik Gård, Åkrafjorden

Agenda Industri og Energi (Tirsdag 9. juni kl. 13.00 – 14.00)

 • Menon Economics, Erik W. Jakobsen – Situasjonen i prosessindustrien
 • Ingrid Guddal, fabrikksjef Norsk Hydro Karmøy
 • Tiril Fjeld, daglig leder Haugaland Næringspark
 • Geir Pollestad, stortingsrepresentant, SP, og leder Stortingets næringskomité

Agenda Havrom (Onsdag 1o. juni kl. 10.00 – 11.00)

 • Menon Economics, Erik W. Jakobsen – Situasjonen i maritim- og offshore leverandørindustri
 • Tina Bru, Olje- og energiminister (UTGÅR)
 • Espen Barth Eide, Ap, Stortingets Energi og miljøkomité
 • Kenneth Walland, adm. dir,  Østensjø Rederi
 • Arvid Nesse, leder for Norwegian Offshore Wind Cluster
 • Liv Kari Eskeland, H, Stortingets Energi- og miljøkomité

Agenda Sjømat (Onsdag 1o. juni kl. 11.30 – 12.45)

 • Menon Economics, Erik W. Jakobsen, Situasjonen i sjømatnæringen
 • Trine Danielsen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet
 • Andreas Heskestad, klyngeleder STIIM Aqua Cluster
 • Geir Myklebust, direktør ScaleAQ
 • Kåre Olav Krogenes, direktør, Viewpoint Aqua
 • Bjørn Inge Staalesen, direktør, Ecofisk
 • Terje Halleland, FrP, Stortingets Energi- og miljøkomité