Ecofisk har fått konsesjon for oppdrett av 40.000 tonn matfisk av laks i Espevik i Tysvær.

MELD DEG PÅ GRATIS TIL «AGENDA HAUGALANDET» HER!

Ecofisk disponerer gjennom en langsiktig leieavtale et planert industriområde på 300.000 kvadratmeter i Espevik hvor Amrock tidligere drev et steinbrudd. Området er ferdig regulert for akvakultur, og fikk i dag konsesjon til å gå i gang med det som blir Norges største landbaserte matfiskanlegg for laks.

– Dette er gode nyheter! Det er et stort anlegg vi skal bygge, og bruke lang tid på å sette det skikkelig opp. Rogaland har i dag 60 000 tonn med laks, og vi legger opp til 40 000 tonn i Espevik. Vi mener dette viser at landbasert er en del av løsningen for laksnæringen i fremtiden. Det er mange som lurer på hva vi skal gjøre etter korona, og vi kan med dette bidra til å sørge for at vi har gode arbeidsplasser gjennom å tenke langsiktig med bærekraftige løsninger, sier administrerende direktør i Ecofisk, Bjørn Inge Staalesen.

Regionale og nasjonale effekter

Sjømatindustrien er blant dem som preges av den økonomiske krisen verden nå står i.

– Sjømatindustrien har tradisjonelt vært flinke til å snu seg rundt, og gå der mulighetene ligger. Vi er opptatt av å ikke bare tenke regionalt, men tenker også nasjonalt og samarbeider godt med STIIM-klusteret, sier Staalesen.

Ecofisk på «Agenda Haugalandet»

Staalesen vil fortelle mer om muligheten Ecofisk-konsesjonen gir under den digitale konferansen «Agenda Haugalandet» onsdag 10. juni.

Det vil være fire sesjoner under konferansen, knyttet til hver sin utsatte eksportrettede næring. Menon Economics vil innlede hver sesjon med status for den aktuelle næringen.