AGENDA HAUGALANDET – Fra krise til muligheter

Næringsminister Iselin Nybø og andre stortingspolitikere deltar når Haugaland vekst 9. og 10. juni arrangerer den digitale møteplassen «Agenda Haugalandet». Hvordan kan vi snu krise til muligheter innenfor noen av de viktigste og mest utsatte næringene i regionen?

 

I Menon Economics sin rapport «Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv» er det i vår region fire kriserammede næringer som utpeker seg: Maritim/offshore leverandørindustri, Prosessindustri, Sjømat og Reiseliv. Dette er eksportnæringer som står for en betydelig del av verdiskaping i landet generelt og her i Rogaland spesielt.

Fokus på mulighetsbildet

K. Tormod Karlsen, administrerende direktør i Haugaland Vekst

– Det er ingen tvil om at regionen opplever utfordrende tider. Med «Agenda Haugalandet» ønsker vi å gi et bedre innblikk i nåsituasjonen til disse næringene, men samtidig fokusere på de mulighetene som hver av disse næringene representerer fremover og hva som kanskje kan bidra til å realisere disse for å sikre fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser, sier Karlsen, som pleier å arrangere Agendakonferansen i november hvert år for beslutningstakerne i regionen. Konferansen nå i juni blir digital, og vil fungere som et oppspill til høstens konferanse.

– Når situasjonen har blitt som det den har blitt, så vi behov for en fot i bakken allerede nå. Håpet er at vi med konferansen kan komme frem til et mulighetsbilde som regionen samlet kan ta tak i, sier Karlsen.

Sentrale politikere stiller

Heldigvis ser regjeringen og sentrale politikere ut til å ta utfordringene i regionen på alvor. Blant dem som har meldt fra at de vil delta på den digitale konferansen, er Næringsminister Iselin Nybø (V), Olje- og energiminister Tina Bru (H), statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Trine Danielsen, leder av Stortingets næringskomité Geir Pollestad (SP), og fra Stortingets Energi og miljøkomité stiller stortingsrepresentante Espen Barth Eide (AP) og Terje Halleland (Frp).

– Det er vi naturligvis veldig glade for, og ser frem til å høre hva de kan bidra med. Vi vil benytte anledning til å adressere både dem og andre relevante aktører som kan og må bidra til en positiv utvikling for styrket nasjonal verdiskaping, sier Karlsen.

Meld deg på sesjonene

Det vil være fire sesjoner under konferansen, knyttet til hver sin utsatte eksportrettede næring. Menon Economics vil innlede hver sesjon med status for den aktuelle næringen.

 

Her er programmet for de fire sesjonene:

Agenda Reiseliv (Tirsdag 9. juni kl. 10.00 – 11.00)

 • Menon Economics, Erik W. Jakobsen – Situasjonen i reiselivsnæringen
 • Iselin Nybø, Næringsminister – Hvordan sikre norsk reiseliv gjennom og etter krisen?
 • Stein Ove Rolland, direktør Fjord Norge
 • Vigleik Dueland, direktør Destinasjon Haugesund og Haugalandet
 • Nina Kaltwasser fra Eljarvik Gård, Åkrafjorden

Agenda Industri og Energi (Tirsdag 9. juni kl. 13.00 – 14.00)

 • Menon Economics, Erik W. Jakobsen – Situasjonen i prosessindustrien
 • Ingrid Guddal, fabrikksjef Norsk Hydro Karmøy
 • Tiril Fjeld, daglig leder Haugaland Næringspark
 • Geir Pollestad, stortingsrepresentant, SP, og leder Stortingets næringskomité

Agenda Havrom (Onsdag 1o. juni kl. 10.00 – 11.00)

 • Menon Economics, Erik W. Jakobsen – Situasjonen i maritim- og offshore leverandørindustri
 • Tina Bru, Olje- og energiminister (UTGÅR)
 • Espen Barth Eide, Ap, Stortingets Energi og miljøkomité
 • Kenneth Walland, adm. dir,  Østensjø Rederi
 • Arvid Nesse, leder for Norwegian Offshore Wind Cluster
 • Liv Kari Eskeland, H, Stortingets Energi- og miljøkomité

Agenda Sjømat (Onsdag 1o. juni kl. 11.30 – 12.45)

 • Menon Economics, Erik W. Jakobsen, Situasjonen i sjømatnæringen
 • Trine Danielsen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet
 • Andreas Heskestad, klyngeleder STIIM Aqua Cluster
 • Geir Myklebust, direktør ScaleAQ
 • Kåre Olav Krogenes, direktør, Viewpoint Aqua
 • Bjørn Inge Staalesen, direktør, Ecofisk
 • Terje Halleland, FrP, Stortingets Energi- og miljøkomité

Påmeldte vil motta link til konferansedeltakelsen i forkant av sesjonene.