AGENDA HAUGALANDET: Ser muligheter i sårbar næring

Sjømatindustrien er blant næringene som allerede har store utfordringer på grunn av koronakrisen. Kåre Olav Krogenes i Viewpoint Aqua ser likevel muligheter i krisetider. Du møter ham under den digitale konferansen «Agenda Haugalandet» onsdag 10. juni.

 

Norsk eksport tar i stor grad utgangspunkt i havnæringene, og er svært orientert mot råvaremarkeder. Petroleumsprodukter, sjømat, metaller og andre produkter fra prosessindustrien til sammen utgjør over 70 prosent av Norges samlede eksport.

I sin analyse «Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv«, viser Menon Economics til at fellesnevneren for råvareproduktene vi eksporterer er at både etterspørsel og pris bestemmes internasjonalt. «Det gjør Norge svært sårbare overfor svingninger på globale markeder. I en tid hvor den globale veksten trolig vil reduseres i etterkant av koronakrisen, vil dette i stor grad påvirke våre fremtidige eksportinntekter», skriver Menon.

Teknologiutvikling kan gi muligheter

Kåre Olav Krogenes, Viewpoint Aqua

Kåre Olav Krogenes i Viewpoint Aqua blir å høre under den digitale konferansen «Agenda Haugalandet» onsdag 10. juni. Han er blant dem som ser muligheter i utfordrende tider.

– Jeg vil faktisk si at jeg ser positivt på mulighetene som ligger i sjømatnæringen for årene som kommer. Det er en bransje som alltid har vært fremoverlent, og åpne for å utvikle ny teknologi, sier Krogenes.

Viewpoint Aqua arbeider med to forskjellige prosjekter, som begge er rettet mot offshore oppdrett. Spidercage skal bestå av en sirkulær flytekrage som holder nota, og hvor flytekragen er omkranset av en rigid bølgebryter. Prosjektet vil åpne nye arealer for havbruk i mer eksponerte områder. Seafarm innebærer ombygging av Transoceans oljerigg «Polar Pioneer» for bruk til lakseoppdrett. Her trengs det imidlertid utviklingstillatelser fra Fiskeridepartementet, og det haster.

Avhengig av tillatelser

– Skal næringen komme seg videre, er det viktig at myndighetene legger til rette for utvikling av ny teknologi, i ordnede rammer. Det har det heldigvis vært flere gode eksempler på, så håper vi at de også ser verdien av vårt Seafarm-prosjekt. Om vi får klarsignal, vil det også bety rask oppstart og 663 årsverk i regionen, blant annet hos Westcon og Aibel, i en byggeperiode over to år, forteller Krogenes.

I tillegg til Krogenes bidrar klyngeleder i STIIM, Andreas Heskestad under sjømatsesjonen under «Agenda Haugalandet» onsdag 10. juni. Det samme gjør Bjørn Inge Staalesen fra Ecofisk, Geir Myklebust fra ScaleAQ, Terje Halleland fra Stortingets Energi og miljøkomité og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Trine Danielsen.

Meld deg på sesjonene

Det vil være fire sesjoner under konferansen, knyttet til hver sin utsatte eksportrettede næring. Menon Economics vil innlede hver sesjon med status for den aktuelle næringen.

Her er programmet for de fire sesjonene:

Agenda Reiseliv (Tirsdag 9. juni kl. 10.00 – 11.00)

 • Menon Economics, Erik W. Jakobsen – Situasjonen i reiselivsnæringen
 • Iselin Nybø, Næringsminister – Hvordan sikre norsk reiseliv gjennom og etter krisen?
 • Stein Ove Rolland, direktør Fjord Norge
 • Vigleik Dueland, direktør Destinasjon Haugesund og Haugalandet
 • Nina Kaltwasser fra Eljarvik Gård, Åkrafjorden

Agenda Industri og Energi (Tirsdag 9. juni kl. 13.00 – 14.00)

 • Menon Economics, Erik W. Jakobsen – Situasjonen i prosessindustrien
 • Ingrid Guddal, fabrikksjef Norsk Hydro Karmøy
 • Tiril Fjeld, daglig leder Haugaland Næringspark
 • Geir Pollestad, stortingsrepresentant, SP, og leder Stortingets næringskomité

Agenda Havrom (Onsdag 1o. juni kl. 10.00 – 11.00)

 • Menon Economics, Erik W. Jakobsen – Situasjonen i maritim- og offshore leverandørindustri
 • Tina Bru, Olje- og energiminister (UTGÅR)
 • Espen Barth Eide, Ap, Stortingets Energi og miljøkomité
 • Kenneth Walland, adm. dir,  Østensjø Rederi
 • Arvid Nesse, leder for Norwegian Offshore Wind Cluster
 • Liv Kari Eskeland, H, Stortingets Energi- og miljøkomité

Agenda Sjømat (Onsdag 1o. juni kl. 11.30 – 12.45)

 • Menon Economics, Erik W. Jakobsen, Situasjonen i sjømatnæringen
 • Trine Danielsen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet
 • Andreas Heskestad, klyngeleder STIIM Aqua Cluster
 • Geir Myklebust, direktør ScaleAQ
 • Kåre Olav Krogenes, direktør, Viewpoint Aqua
 • Bjørn Inge Staalesen, direktør, Ecofisk
 • Terje Halleland, FrP, Stortingets Energi- og miljøkomité

Påmeldte vil motta link til konferansedeltakelsen i forkant av sesjonene.