Sjømatindustrien er blant næringene som allerede har store utfordringer på grunn av koronakrisen. Kåre Olav Krogenes i Viewpoint Aqua ser likevel muligheter i krisetider. Du møter ham under den digitale konferansen «Agenda Haugalandet» onsdag 10. juni.

Norsk eksport tar i stor grad utgangspunkt i havnæringene, og er svært orientert mot råvaremarkeder. Petroleumsprodukter, sjømat, metaller og andre produkter fra prosessindustrien til sammen utgjør over 70 prosent av Norges samlede eksport.

I sin analyse «Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv«, viser Menon Economics til at fellesnevneren for råvareproduktene vi eksporterer er at både etterspørsel og pris bestemmes internasjonalt. «Det gjør Norge svært sårbare overfor svingninger på globale markeder. I en tid hvor den globale veksten trolig vil reduseres i etterkant av koronakrisen, vil dette i stor grad påvirke våre fremtidige eksportinntekter», skriver Menon.

Teknologiutvikling kan gi muligheter

Kåre Olav Krogenes i Viewpoint Aqua blir å høre under den digitale konferansen «Agenda Haugalandet» onsdag 10. juni. Han er blant dem som ser muligheter i utfordrende tider.

– Jeg vil faktisk si at jeg ser positivt på mulighetene som ligger i sjømatnæringen for årene som kommer. Det er en bransje som alltid har vært fremoverlent, og åpne for å utvikle ny teknologi, sier Krogenes.

Viewpoint Aqua arbeider med to forskjellige prosjekter, som begge er rettet mot offshore oppdrett. Spidercage skal bestå av en sirkulær flytekrage som holder nota, og hvor flytekragen er omkranset av en rigid bølgebryter. Prosjektet vil åpne nye arealer for havbruk i mer eksponerte områder. Seafarm innebærer ombygging av Transoceans oljerigg «Polar Pioneer» for bruk til lakseoppdrett. Her trengs det imidlertid utviklingstillatelser fra Fiskeridepartementet, og det haster.

Avhengig av tillatelser

– Skal næringen komme seg videre, er det viktig at myndighetene legger til rette for utvikling av ny teknologi, i ordnede rammer. Det har det heldigvis vært flere gode eksempler på, så håper vi at de også ser verdien av vårt Seafarm-prosjekt. Om vi får klarsignal, vil det også bety rask oppstart og 663 årsverk i regionen, blant annet hos Westcon og Aibel, i en byggeperiode over to år, forteller Krogenes.