Fra regjeringens pressekonferanse

I dag ble det klart at amibisjonsnivået for norsk havvind er satt til 30 GW i 2040. – Dette er gode nyheter for Haugalandet og Sunnhordland, sier Thomas Vestbø.

Det har lenge blitt etterlyst et konkret ambisjonsnivå for hvor mye havvind vi skal utvikle i Norge i årene fremover. Under en pressekonferanse i dag fortalte regjeringen at ambisjonsnivået er satt til 30 000 MW, altså 30 GW i 2040

– Dette er mye kraft, med dagens teknologi innebærer det om lag 1500 havvindmøller og om lag 120 TWh produsert kraft – dette omtrent ¾ deler av hele dagens kraftproduksjon i Norge. Dette er store tall og det kan absolutt kalles en «Storstilt satsing på havvind» som det heter seg i Hurdalplattformen, sier havvindkoordinator i Haugaland Vekst, Thomas Vestbø. 

Havvindkoordinator i Haugaland Vekst, Thomas Vestbø

– Dette er noe industrien har etterlyst lenge, og det vil kunne være en trigger for at havvindnæring, leverandørindustri til havvind og kraftintensiv industri på land kan gå i gang med å investere. Dette vil være viktig for næringene på Haugalandet og Sunnhordaland, understreker Vestbø. 

Regjeringen vektlegger at satsingen skal skje gradvis, blant annet for å ivareta sameksistens med andre næringer og natur og miljø. Neste runde for tildeling i ny havområder skal skje i 2025. Samtidig gjør regjeringen grep for å få ned tiden på konsesjonsbehandling. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av 70 millioner kroner for å gjøre forundersøkelser på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II allerede i sommer – dette vil ifølge regjeringen korte ned konsesjonsprosessene betydelig. 

Når det gjelder det mye omdiskuterte spørsmålet om nettløsninger, hybrider eller radialer, varsler regjeringen at dette vil blir vurdert for hvert nye område.

Næringsminister Jan Christian Vestre under dagens pressekonferanse

Næringsminsteren understrekte på pressekonferansen at vi med denne satsingen oppnår tre ting:

  • Ren og rimelig kraft til Norge
  • Enorme muligheter for å eksportere norsk teknologi basert på et hjemmemarked
  • Viktig bidrag til det grønne skiftet i Europa

Dette er gode nyheter for Utsira Nord

– Det er veldig positivt at forundersøkelser settes i gang allerede i sommer. Dette vil kunne korte ned konsesjonsprosessen og bidra til raskere framdrift i prosjektene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Kraften fra satsingen skal inn på kraftsystemet i Norge på 2020-tallet, altså som det har blitt formidlet tidligere

Det er imidlertid fortsatt noen forhold som er uavklart for tildeling og utvikling på Utsira Nord. 

– Vi kjenner ennå ikke til hvordan de kvalitative tildelingskriteriene på Utsira Nord vil se ut, hvordan støtteordningen for oppstarten på flytende havvind blir eller når konkurransen om områder på Utsira Nord starter, sier Vestbø. 

Det er altså fortsatt en del forhold som er uavklart, det mangler fortsatt mye på konkretisering av virkemidlene som skal ligge til grunn for å realisere ambisjonsnivået som er satt.

– Dagens nyheter fra regjeringen er uansett svært viktige for Haugalandet, de gir større grad av forutsigbarhet for næringslivet – dette er et viktig steg videre både for å få mer fornybar kraft i kraftsystemet og for å legge til rette for nye arbeidsplasser i hele Norge. Med ambisjonsnivået som er satt i dag får vi nok en gang bekreftet at havvind vil bli helt avgjørende for å bedre kraftforsyningen i Norge, skape arbeidsplasser i nye og eksisterende næringer og for å nå klimamålsetningen, sier havvindkoordinatoren. 

For Haugalandet innebærer dette enorme muligheter for næringsutvikling og samfunnsutvikling. Regionen har de naturgitte forutsetningene, kompetansen, erfaringen og lokasjonene for å levere til hele verdikjeden for havvind. I lys av alt som skjer innen industrietableringene og næringsutvikling på Haugalandet, spesielt Beyonder sitt valg av Haugaland Næringspark som lokasjon for sin batterifabrikk, utviklingen i den maritime næringen og dette ambisjonsnivået innen havvind, så er det mildt sagt spennende tider. Fremtidsnæringene er i ferd med å konkretisere seg og Haugalandet er kanskje den viktigste regionen i Norge for disse næringene akkurat nå!