Ansatte i Haugaland Vekst
Fra venstre: Ingvild Haugen, Sigmund Lier, Rita Leinan, Gunn Evy Auestad, Tora Eide og Karianne Ellefsen. Foto: Haakon Nordvik.

Av: Sigmund Lier, daglig leder i Haugaland Vekst

I 2023 fremstod Haugaland Vekst med nesten helt ny organisasjon. Det har vært gjort et formidabelt arbeid av gjengen som har vært Haugaland Vekst før oss – i godt samarbeid med Regionrådet og andre samarbeidspartnere. En særlig takk til tidligere daglig leder Inger Kallevik Håvik!

Prtrettfoto av Sigmund Lier
Daglig leder i Haugaland Vekst, Sigmund Lier, oppsummerer året som gikk.

Skal tilrettelegge for vekst

Jeg er utrolig stolt av den organisasjonen vi har fått på plass med nye kompetente og engasjerte krefter. Vi er hele fire nye ansatte i en organisasjon på sju, og alle er allerede i full gang med å arbeide for at Haugalandet skal kunne utvikle seg på en spennende og god måte og at vi kan oppnå den veksten vi her i regionen har potensialet for. Oppdraget vårt er jo fortsatt det samme; å tilrettelegge for vekst i regionen vår og bistå kommunene med dette i tråd med det vedtatte Veikartet for Haugalandet 2021 – 2025.

Havvind-strategi og kompetansekartlegging

For å kunne jobbe effektivt og målrettet i dette arbeidet, er det avgjørende å gjøre det på riktig grunnlag og med riktig fokus. I 2023 har vi fått utarbeidet rapporter og strategier for flere av våre fokusområder som vil være viktige veivisere i fortsettelsen.

Vi har fått vedtatt en havvind-strategi for Utsira Nord. Vi har laget en rapport for kompetansebehovet knyttet til den planlagte havvind-satsingen i regionen, og denne har gått inn i grunnlaget for en viktig kompetansestrategi som skal hjelpe oss å dekke kompetansebehovet både i næringslivet og det offentlige på Haugalandet i årene som kommer. Vi må tiltrekke oss flere fastboende, men også turister. Vi er en region som har et godt utgangspunkt som reiselivsdestinasjon, men det krever at vi i større grad enn tidligere henter ut potensialet vårt. Det blir lettere fremover når vi nå har en oppdatert regional reiselivsstrategi å arbeide ut fra.

Konsekvensene av Rogfast

Kampen om de viktige samferdselsprosjektene fortsetter, og med Rogfast godt i gang, har jobben for å få Hordfast og Bakka-Solheim inn i Nasjonal Transportplan vært blant de viktige fokusområdene våre dette året. Og hva vet vi egentlig om hvilke konsekvenser Rogfast vil ha for regionen vår?

En god del etter at vi fikk Rogfastanalysen i november 2023. Den viste at Rogfast-prosjektet vil styrke Haugalandets satsing på nye grønne næringer, at tunnelen på kort sikt vil bidra til flere arbeidsplasser og arbeidstakere og at den på lang sikt trekke flere fastboende til regionen. HVIS vi spiller kortene våre riktig fremover. Det arbeidet er vi allerede i gang med, for det kan ikke vente til 2033 når tunnelen åpner.

I 2023 fikk vi også endelig sikret at regionen får den kraften vi er avhengige av for det grønne industriløftet Haugalandet står overfor. Haugalandet har alle forutsetningene som trengs for å lykkes! Med riktig fokus og godt samarbeid skal vi gjøre regionen til én av Norges viktigste og beste.

De største verdiene skaper vi sammen!