Hvor viktige er oppgradering av E-134 for næringslivet? Og hvordan prioriterer fylkene veien inn mot ny NTP?

Vi er produsenter her i vest, produktene må ut til kundene, tiden er knapp, og det samme er marginene. Hege Mokleiv, daglig leder Permanor og nestleder NHO Rogaland, ledet et panel fra næringslivet som tydelig viste hvor stor betydning oppgraderte hovedpulsårer er for deres del.

Einar Risnes, Hege Pflug, Sigve Lervik og moderator Hege Skogland Mokleiv (Foto: Grethe Nygaard)

Sigve Lervik i transportselskapet Hustvedt & Skeie og Einar Risnes i Nortura poengterte hva det kan koste om en transport blir tvunget om Sørlandet for å komme frem. Lervik var også opptatt av Bakka – Solheim.

– Vi må få E134 til å gå utenfor Etne sentrum. Det er ingen andre steder at Europaveiene går gjennom bygdene. Vi må også få på plass gul stripe i veien, og det haster, understrekte Lervik.

Presentasjon Sigve Lervik

Nortura frakter levende dyr, noe som krever ekstra mye.

– For oss er det faktisk slik at transporten påvirker kvaliteten på sluttproduktet. Det er et strengt regelverk å forholde seg til, og avvikene betyr mye, både økonomisk, for dyrevelferden og for kvaliteten på det vi leverer fra oss. Vi trenger veier som kan gi oss forutsigbarhet, sa Einar Risnes i Nortura.

Presentasjon Einar Risnes

Presentasjon Hege Pflug

Må se på nytten

Samferdselsrådgiver i NHO Rogaland, Sigurd Ur var opptatt av at vi ser på nytten av de nye veiene.

Sigurd Ur, Øystein Langholm Hansen, Anne-Grete Sandtorv, Gunnar Eiterjord og moderator Tormod Andreassen (Foto: Grethe Nygaard)

– Det er ikke bare langs aksene at nytten er stor. Det er viktig at vi også får med ringvirkningene av dette for andre regioner også. Når vi ser på tallene over hvor tungtransporten mellom øst og vest faktisk går, og hvor varene faktisk blir transportert, så er Riksvei 7 for peanøtter å regne sammenlignet med det volumet som går over E-134. Styret i NHO Vestland er klare på å prioritere E-134.

Anne-Grete Sandtorv i Stord Næringsråd mente at vi ikke har råd til å la folk sitte i ferjekøer og møte stengte veier.

– Det er en enorm sløsing med personalressurser.

Øystein Langholm Hansen, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget mente at det er viktig at man ser hele bildet i forbindelse med de store veiutbyggingene.

– Dette er ikke bare en vei. Det er verdiskaping på høyt nivå – både før under og etter bygging. Dette er viktige prosjekter som vi er nødt til å gjennomføre, mente han.

Hvordan vil så fylkene prioritere E-134 inn mot NTP?

Arve Høiberg, leder for Hovedutvalg samferdsel i Vestfold og Telemark, mente at de store veiene må ses i sammenheng.

– Og de må henge sammen. Det er viktig at E-134 østfra ikke stanser i krysset ned mot Odda, men at veien sluttføres i Haugesund. Det er jo her i Aksdal at E-134 får forbindelse med E39. Og så må vi være tydelige på at det nå faktisk er vår tur. Andre perioden er nå! Hvis vi ikke får til dette nå, er det myndighetene som bryter noe som allerede er lovet, sa Høiberg.

Ny daglig leder i Haukeligvegen AS, Pål Kårbø, vil fokusere på finansieringen av tunnel, og betydningen det vil ha for næringslivet.

– Dette må tydeliggjøres. Så må vi sørge for at kommunene og fylkene gjør sine vedtak raskt for å få en stortingsproposisjon. Nå må det ikke stanse lokalt. Vi må komme i gang for å kunne komme videre. Om vi klarer å komme med likelydende vedtak i Rogaland, Vestland, Telemark og Vestfold og Viken, så blir vi vanskelige å overse. Det er opp til oss, sa Karbø.

Fylkesvaraordfører i Rogaland, Arne Bergsvåg fortalte at fylkene i løpet av våren skal levere inn sine høringsuttalelser.

– Vi må passe på rasutfordringene på Riksvei 13, men vi er lei av at E-134 stadig flyttes lenger frem. Slik sett har vi tre viktige veier det for oss i Rogaland blir viktig å gi balansert prioritet. Rogfast på E39 er allerede i gang, og det vil overraske meg om ikke E134 også kommer høyt på prioriteringslisten vår. Men jeg vil jo absolutt mene at det er viktig med hele strekningen. Vi ønsker jo vintersikker vei, ikke delvis vintersikker vei. Vegvesenet er klare til å skrive proposisjonen, men samferdselsminister Hareide må be om den. Nå må vi trykke på inn mot Stortinget og regjeringen for at dette faktisk skjer, sa Bergsvåg.

Både Terje Halleland fra Frp og Øystein Langholm Hansen fra AP lovet fra salen at de begge skulle kontakte Hareide allerede i morgen!