Regjeringen legger inn veistrekningen Stordalen – Skjold på E134 inn i første periode av ny Nasjonal Transportplan.

Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2022–2033 tidligere i år, nevnte ikke E 134 Bakka (Stordalen i Etne) – Solheim (Skjold i Vindafjord) med ett ord. Målrettet innsats fra hele regionen har nå gitt resultater, og strekningen er foreslått inn i første periode av ny NTP, skriver Haugesunds Avis.

– Det er flott at regjeringen har tatt signalene fra et samlet Haugalandet. Dette har vært et langsiktig lagarbeid, som regionen har hatt høyt på agendaen over lang tid. Vi var med på høringen til NTP for en måned siden, og fremmet både Bakka-Solheim og tunnelene over Haukeli der. Vi er selvsagt veldig glade for at vi nå har fått denne viktige veistrekningen inn i første periode av NTP, og at det også ser ut til at vi får bevilget de første midlene til realiseringen, sier K. Tormod Karlsen, administrerende direktør i Haugaland Vekst.

En gledens dag!

Fungerende ordfører i Vindafjord, Tove Elise Madland, mener dette er en gledens dag for hele regionen.

– Veistrekningen i dag er helt elendig, jeg har ikke noen annen måte å beskrive den på. Dette er den viktigste veien mellom øst og vest, og den betyr ekstremt mye for næringslivet i Vindafjord, men også for hele regionen, sier Madland.

– At vi nå har klart å få den inn i NTP skyldes veldig god innsats fra mange. Regjeringen har vært lydhøre, og jeg har godt håp om at også opposisjonen ser det samme, og får dette vedtatt. Som Vindafjording håper jeg selvsagt at hele strekket ligger inne. Det er også helt avgjørende at dette nå ligger i første periode, da kan det ligge an til oppstart i løpet av de neste fem årene. Dette er en gledens dag, sier hun.

Etterlengtet

En av de mest utsatte strekningene på E134 er Stordalen i Etne. Ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim sier de gode NTP-nyhetene er etterlengtet.

– Dette har vært etterlengtet for alle typer trafikkanter, ikke bare vi som har den som lokalvei, men for alle som passerer, ikke minst landeveiens helter, innenfor langtransport. Veien innerst i Stordalen har jo blitt veldig god de siste årene, selv om det egentlig bare er snakk om alminnelig gagns vei med gul midstripe. Det skal bli fantastisk å få hele strekket på samme nivå.

Den gode nyheten ble markert ved Håfors Bru på E134 i Etne torsdag 10. juni

Hun understreker at det først må fattes vedtak i Stortinget.

– Slik jeg forstår det, vil det innebære 500 millioner kroner i første periode, og 1,5 milliarder kroner i andre periode. Vi skulle selvsagt ønsket oss mer, men dette gjør det mulig å detaljregulere, utlyse anbud og ha oppstart innen 2026. Bare anleggsperioden vil kunne bety en del for lokale leverandører av forskjellig slag.

Torsdag 10. juni var Haugaland Veksts gode samarbeidspartnere fra Etne og Vindafjord kommuner, Rogaland fylkeskommune, E 134 Haukelivegen AS, NHO Rogaland, Næringsforeningene for Haugalandet, Fikse, Hordalandsdiagonalen, Vegforum Øst-Vest m.fl. tilstede ved Håfors Bru i Etne for å markere begivenheten.

Fra markeringen av Bakka-Solheim inn i NTP, med blant annet med orførerne i Vindafjord og Etne.

En formidabel lagseier

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg var tidligere ordfører i Ølen, og utarbeidet den gang en felles kommunedelplan med tidligere Etne-ordfører Sigve Sørheim for strekningen Bakka-Solheim.

– Det er 12 år siden vi tok initiativ overfor samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, og ting tar tid. Derfor er det utrolig gledelig at det har vært tverrpolitisk vilje til å få det inn i første periode av kommende NTP. Det betyr at vi kan gå i gang med reguleringsplan, og at vi endelig er i gang. Dette er en formidabel lagseier, der NHO, Haugaland Vekst, Lastebileierforbundet, Næringsforeningene og andre har bidratt til en felles front som nå har gitt resultater, sier Bergsvåg.

Fylkesvaraordfører i Rogaland, Arne Bergsvåg

E 134 mellom Bakka (Stordalen i Etne) og Solheim (Skjold i Vindafjord)