Slik oppsummerer Silje Rødeseike tiden i Haugaland Vekst. Hun startet på hjemmekontor i mars i fjor, og har det siste året hatt ulike oppgaver relatert til kommunikasjon og strategi. Etter påske venter nye spennende oppgaver i det lokalt forankrede havvindselskapet Deep Wind Offshore.

Silje hatt god kontakt med Haugaland Vekst i mange år. Her som konferansier på Agendakonferansen 2018 (Foto: Grethe Nygaard)

– Det har vært et spesielt år i den forstand at jeg både begynte i jobben på hjemmekontor og avslutter nå på hjemmekontor, på grunn av korona-situasjonen. Likevel ser jeg tilbake på et innholdsrikt år, med varierte arbeidsoppgaver og gode erfaringer som jeg tar med meg videre inn i ny jobb, sier Rødeseike.

Havvind som viktig satsingsområde

Rødeseike trekker spesielt frem arbeidet med den regionale strategien for næringsutvikling, kalt Veikartet for Haugalandet (2021-2025), som et viktig arbeid. I tilknytning til det fremhever hun også arbeidet med å synliggjøre mulighetene innen flytende havvind.

– Veikartet handler om å stake ut en retning for det regionale næringsarbeidet, koordinere ressurser og prioritere tiltak for å sikre en bærekraftig utvikling på Haugalandet. Målet er vekst i verdiskaping og arbeidsplasser, og da hovedsakelig innenfor fremtidens grønne næringer. Havvind er en av flere fremtidsnæringer med store muligheter for nasjonen og regionen, sier Rødeseike.

Haugaland Vekst har i mange år arbeidet med å fremskaffe beslutnings- og faktagrunnlag for myndigheter på ulikt nivå. Hensikten har vært å få frem potensiale for industriutvikling, verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til havvind samt å posisjonere regionen for dette satsingsområdet. Et arbeid som Rødeseike også har tatt del i det siste året.

– Vi ønsker å takke Silje for en fantastisk innsats hos oss i Haugaland Vekst det siste året, og ønsker henne masse lykke til med spennende nye oppgaver for å posisjonere regionen innen havvind-satsingen, sier adm.dir i Haugaland Vekst K. Tormod Karlsen.

Silje og Tormod under åpningen av havvindområdet Utsira Nord i juni 2020 med Olje- og energiministeren og mange andre pådrivere og havvind-entusiaster.
Kommunikasjon som viktig verktøy

Rødeseike trekker også frem viktigheten av kommunikasjon som verktøy for å kunne forankre næringsstrategien blant ulike målgrupper og for å kunne formidle innholdet i den på en god, forenklet og engasjerende måte.

– Parallelt med utredningsarbeidet tilknyttet Veikartet har vi jobbet med ulike kommunikasjonsinitiativ. Den digitale Agendakonferansen 2021, den regionale filmen #ideasgrowhere og Haugaland Vekst sine nye nettsider, skal være med å forsterke arbeidet med den regionale næringsstrategien, sier Rødeseike som er opptatt av å vise sammenhengen.

Haugaland Vekst – kobler ressurser sammen

Etter påske begynner Rødeseike i sine nye jobb som leder for kommunikasjon og myndighetsrelasjon i Deep Wind Offshore, og når vi ber henne reflektere litt over hva hun tar med seg fra Haugaland Vekst, svarer hun følgende:

– Kunnskap om offentlig forvaltning og kommunenes rolle som næringsutvikler på lokalt nivå, og i felleskap på regionalt nivå. Å forstå rollen er viktig og det vil gi et godt utgangspunkt for samarbeid med næringslivet og for å lykkes med de ulike satsingsområdene fremover. Haugaland Vekst som koordinerende organ er her sentral, da de søker samarbeid og kobler ressurser sammen for å realisere muligheter.

Rødeseike avslutter der hun begynte, på hjemmekontoret, men sitter igjen med mange gode erfaringer og relasjoner.

– Det har vært en veldig fint tid med hyggelige og dyktige folk som brenner for samarbeid og utvikling i regionen, avslutter hun.