Haugalandets regionale fortrinn ligger til grunn for at fundamentene til verdens største industrielle flytende havvindprosjekt, Hywind Tampen, ble reist på Dommersnes industriområde i Vindafjord kommune.

Haugaland Vekst fikk med seg Vestbris til Vikebygd i juni, for å dokumentere de enorme havvindfundamentene før de ble slept videre til Gulen hvor de skal sammenstilles. Se resultatet her:

Haugalandets fortrinn kan kort oppsummeres i fem punker:

  • Geografisk nærhet til havvindparker
  • Skjermede fjorder med god dybde
  • Tilpasset næringsstruktur
  • Lokalt baserte vindkraftselskap
  • Vertskapserfaring

Med fortrinnene til grunn skapes det akkurat nå ny grønn industrihistorie i vår stor-region, Haugalandet og Sunnhordland, med utgangspunkt i Norges fremste innovative maritime næringsmiljø!

Hywind Tampen, som nå er under bygging, er en flytende vindpark som skal forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen med elektrisk kraft. I løpet av sommermånedene ble de siste fundamentene fra Hywind Tampen slept fra Dommersnes i Vindafjord til Gulen, hvor vindturbinene blir montert, og deretter slept til Tampen-feltet vest av Florø. Hywind Tampen skal bidra til å redusere det årlige CO₂-utslippet fra feltene Snorre og Gullfaks med 200 000 tonn. Dette blir den første vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer.

Takk til Vestbris, Vindafjord kommune, Aker Solutions, Equinor og Ølen Betong!

Les mer om Hywind Tampen-prosjektet her.