Ønsker du å være med å bygge regionen? Haugaland Vekst søker etter en ny mulighetsutvikler som vil være med å tilrettelegge for regional utvikling.

Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland fylkeskommune, og har fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for hele regionen, ved å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid på Haugalandet. Gjennom den regionale strategien for næringsutvikling, Veikart for Haugalandet 2021-2024 som skal rulleres av alle eierkommunene nå i vår, utarbeides det årlig en konkret handlingsplan som selskapet styrer etter via prioriterte satsingsområder, prosjekter og tiltak. Haugaland Vekst. 

Prosjektledelse og kommunikasjon

Haugaland Vekst har i dag åtte ansatte, og søker nå etter å få en ny mulighetsutvikler på laget.

– Vi er på etter jakt en samfunnsengasjert person med god oversikt over regionen vår og de mulighetene som ligger her. Det vil være en fordel med erfaring fra prosjekt-ledelse samt god kunnskap og relevant erfaring innen kommunikasjons- og påvirkningsarbeid. God innsikt i offentlig forvalting og kunnskap om næringslivet på Haugalandet vil være en stor fordel, og det vil også være nyttig med noen års arbeidserfaring fra relevante miljøer og arbeidsområder, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Tett kontakt med beslutningstakerne i regionen

Stillingen innebærer utstrakt kontakt med næringsliv, kommuner og andre offentlige institusjoner og myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Den nye mulighetsutvikleren vil arbeide med prosjektutvikling og -oppfølging, utredningsarbeid og tilrettelegging innen områder som infrastruktur, klyngearbeid, nettverk og attraktivitet, samt tilrettelegge beslutningsgrunnlag og arenaer for styrende organer og prosjektgrupper o.l.. Karlsen ønsker også at vedkommende kan bidra i arbeidet med å synliggjøre vårt arbeid gjennom god kommunikasjon via ulike kommunikasjons- og mediekanaler.

– Stillingen gir god mulighet til å være med å påvirke beslutningsprosesser i regionen, og vår nye kollega vil bli del av et kompetansemiljø hvor du får svært god mulighet til å utvide ditt nettverk og jobbe med beslutningstakere i både næringsliv og offentlig sektor, sier Karlsen. 

For mer informasjon om stillingen, se https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=209547672, eller kontakt administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen tlf. 917 49 115 i Haugaland Vekst.

Haugalandet er en region med store muligheter og fantastiske særegenheter! Vi har nylig laget en ny regional film for å vise at #ideasgrowhere