Med sin særegne geografi, unike tilgang på grønn kraft og tung kompetanse fra industri og maritime næringer, ligger Haugalandet an til å bli et nasjonalt tyngdepunkt innenfor hav og energi- utvikling. 

I magasinet “Vekst i Rogaland“, et vedlegg til Finansavisen i september, ble det gitt fokus til Haugalandet som hav- og energiregion.

Haugalandet er en halvøy mellom Boknafjorden i Rogaland fylke i sør og Bømlafjorden i nord. Regionen består av ti kom- muner og har cirka 118 000 innbyggere. Regionens naturressurser og ideelle plassering for kontakt med kontinentet har gjort Karmsundet til Norges mest trafikkerte skipsled helt siden vikingtiden. 

Karmsund Havn er i dag blant landets største godshavner med over én million tonn gods og over 35 000 containere over Haugesund Cargo Terminals, Husøy. I tillegg til dette kommer private terminaler, som i sum gjør at det går over ti millioner tonn med last over hele Karmsund Havns sjøområde. 

Haugalandet har en svært sentral plassering på Vestlandet, midt mellom Bergen og Stavanger. Når Rogfast og Hordfast står ferdig om cirka ti år, fremstår Haugalan- det som et strategisk knutepunkt som binder sammen en av landets største og viktigste arbeidsmarkedsregioner med over en million mennesker mellom Bergen og Stavanger. 

Nasjonal havvind-posisjon 

Med Equinors prosessanlegg på Kårstø, Hydros smelteverk på Karmøy, Eramet i Sauda og verftet til Aibel i Haugesund, er industri- og prosess-kompetansen på Haugalandet svært høy. Regionen har også lange maritime tradisjoner, og med oljeeventyret vokste det frem et verdensledende subsea-miljø på Haugalandet. 

Regionen har lenge hatt en visjon om å posisjonere regionen som et internasjonalt tyngdepunkt innen havvind. Med Utsira Nord rett utenfor stuedøren, unike baseområder, gode havnefasiliteter, bred erfaring og høy kompetanse innen komplekse maritime operasjoner, har regionen unike forutsetninger for å danne grunnlaget for en helt ny industrisatsing på Haugalandet og i Sunnhordaland. 

– Havområdet Utsira Nord ble i fjor sommer åpnet for industrialisering av flytende havvind. En slik industrisatsing i umiddelbar nærhet vil gi oss flere bein å stå på i det grønne skiftet, bidra til å opprettholde aktiviteten i økonomien og gi mange grønne arbeidsplasser. Prog- nosene tilsier at i prosjektperioden for Utsira Nord, vil det sysselsettes 12 000 personer, hvorav 6 500 på Haugalandet og i Sunnhordland, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen. 


Marine Energy Test Centre 

Havdybden i området Utsira Nord er på 220 til 280 meter, og vindforholdene er svært gode. Utsira Nord ble derfor det første stedet NVE har funnet egnet for flytende havvind i Norge. 

Marine Energy Test Centre på Karmøy (METCentre) er et verdensledende testfasilitet som tilbyr konsesjoner, infrastruktur og tjenester i forbindelse med utvikling og testing av nye teknol- ogiske havvindløsninger, og vil spille en stor rolle i forbindelse med utviklingen av havvind-satsingen. En rekke internasjonale teknologiaktører innen havvind står nå i kø for teste ut ny teknologi i dette området, slik blant andre Google-selskapet Makani gjorde i fjor sommer. Her fikk det lokale leverandørmiljøet svært gode tilbakemeldinger for hvordan de løste oppgavene sammen med den amerikanske oppdragsgiveren. 

Norges største regulerte næringspark 

En annen av de fremste lokasjonene for grønn industri i Norge, er Haugaland Næringspark på Gismarvik, Norges største ferdigregulerte næringsområde. Med sine 5 000 dekar er næringsparken klar for ny areal- og energikrevende industri, med fokus på de nye grønne næringene. Med tilgang på grønn kraft, er parken ideell for etablering av bla. datasentre, hydrogenproduksjon og annen grønn industri. Panasonic, Hydro og Equinor planlegger nå å bygge en ny stor batterifabrikk i Norge, og over 100 lokasjoner har levert inn tilbud. Haugaland Næringspark står nå igjen blant finalistene. 

Haugaland Næringspark på Gismarvik

Eramet sitt smelteverk i Sauda har fått virkemidler fra Enova for å teste ut gassmotorer som skal omdanne CO2- gassen fra fabrikkpipene sine til strøm og varme. Utslippene tilsvarer det årlige energiforbruket til Drammen by (80 000 husstander), og prosjektet vil gi stor effekt i betydelig bedre utnyttelse av energien – og ikke minst i redusert utslipp av klimagasser. 

– Det skjer mange spennende ting på Haugalandet, og med vår infrastruktur, den unike energimiksen, industrikom- petansen og de strategisk tilgjengelige arealene regionen innehar, fremstår Haugalandet som en av de best egnede lokasjonene for grønn industri i Norge, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen. 

Her er nettversjonen av “Vekst i Rogaland“.