På Dommersnes i Vindafjord starter arbeidet med de store betongfundamentene til havvindparken Hywind Tampen neste uke. 

Verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen, skal forsyne fem plattformer på Snorre- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen med fornybar strøm. Arbeidet med vindmøllekonstruksjonene er full i gang, og de første 20 meterne av bunnfundamentene ble først støpt i dokk på Stord.

De elleve flytende betongfundamentene er nå slept til Dommersnes, like ved Vikebygd i Vindafjord – midt i havvind-regionen. 5. mai starter glidestøpingen, som skal gjøre konstruksjonene hele 107,5 meter høye. 100 av disse meterne skal etterhvert skal befinne seg under havoverflaten.

Betong-fundament ved Dommersnes i Ålfjorden (Foto: Woldcam / Equinor ASA)

Muligheter for fremtiden

De store olje- og gasselskapene har ambisjoner om enda større flytende havvindparkar enn Hywind Tampen, med hundrevis av turbiner, og kapasiteten på Dommersnes vil kunne håndtere både større og flere fundamenter i fremtiden.

– I utgangspunktet kan det nok legges ut inntil tre lektere samtidig ved Dommersnes, tilsvarende den som ligger her i dag. Det vil gjøre det mulig å kunne støpe et 30-talls fundamenter samtidig, tilsvarende dem man nå lager elleve av, sier prosjektleder Svein Vika i Aker Solutions til lokalavisa Grannar.

Ringvirkninger for hele regionen

Fungerende ordfører i Vindafjord, Tove Elise Madland, ser store muligheter med prosjektet.

Fungerende ordfører i Vindafjord, Tove Elise Madland (Foto: Haakon Nordvik)

– Dette er veldig viktig for Vindafjord, og er med på å sette det grønne skiftet på kartet. Det gir store ringvirkninger for det lokale næringslivet, både i Vindafjord og resten av regionen. Ølen Betong er størst, men det skal også leveres brakker, mat, renhold og mye mer. Alt henger sammen med alt. 

Ølen Betong har kontrakt på levering av cirka 35.000 kubikkmeter betong over 16 måneder, og til sammen vil rundt 15 personer fra Ølen Betong vil ha sitt virke knyttet til Hywind Tampen-prosjektet det neste året. Selskapet ser ytterligere muligheter innenfor flytende havvind i årene som kommer.

— Dette er et pionerprosjekt, som det er svært spennende for oss å være med på, sier daglig leder Lars Norekvål i Ølen Betong til Grannar. 

Hywind Tampen blir verdens første flytende havvind-park (Foto: Equinor)

Også ordføreren håper Hywind Tampen-prosjektet kan være starten på noe mer.

– Alt ligger til rette for videreutvikling. Derfor er vi veldig glade for at høgskolen er så innovative, og evner å tilpasse seg behovene fra næringslivet. I prosjekter som dette trengs det flinke fagarbeidere med høgskolekompetanse, sier Madland.

Ordføreren er også glad for det hun ser som sirkulærøkonomi i praksis.

– Nå bygges det på Dommersnes, og det resirkuleres på Raunes. Det er en veldig fin symbolikk i det.