Haugalandet og Sunnhordland markerer sin posisjon som nasjonal havvindregion under OTD Energy-messen i Stavanger 20. og 21. oktober.

Messen Offshore Technology Days er en av de største arrangementene innen offshore og energimarkedet i Skandinavia. Haugaland Vekst står bak initiativet, sammen med Karmsund Havn, Haugaland Næringspark, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland og Næringsforeningen Haugalandet. “Havvindregionen Haugalandet og Sunnhordland” blir å finne på felles stand C-3360 i offshore wind-hallen.

HAVVINDREGIONEN HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND på stand C-3360 i Offshore wind-hallen under OTD Energy. Vidar Vorraa fra Haugaland Vekst, Finn Sæther fra Haugaland Næringspark og Kristine Edvinson fra Karmsund Havn i prat med interesserte.

Godt posisjonert

– Det er viktig for oss å markerede oss som havvindregionen på en arena som dette. Vi har lenge hatt en visjon om å posisjonere seg som et internasjonalt tyngdepunkt innen havvind. Havområdet Utsira Nord er nærmeste nabo i vest, og ble i fjor sommer åpnet for industrialisering av flytende havvind. Med sin brede erfaring og høye kompetanse innen komplekse maritime operasjoner og subsea-teknologi har Haugalandet og Sunnhordaland de beste forutsetninger for å danne grunnlaget for en ny industri. En rapport utarbeidet for Norwegian Offshore Wind Cluster, viser at Utsira Nord alene kan forsyne Norge med 26 TWh kraft. Norges totale kraftproduksjon har til sammenlikning vært på 147 TWh de fem siste årene, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Han mener at en industrisatsing som dette vil gi oss flere bein å stå på i det grønne skiftet, bidra til å opprettholde aktiviteten i økonomien og gi mange arbeidsplasser. 

Haugaland Veksts adm dir K. Tormod Karlsen (t.h.) under åpningen av Utsira Nord som område for utbygging av flytende havvind

– Det er antatt at over 50 prosent av verdikjeden i havvindnæringen er sammenfallende med verdikjeden innen olje og gass, og dette er særlig gjeldende for flytende installasjoner. Prognosene tilsier at prosjektperioden vil sysselsette 12000 personer, hvorav 6500 på Haugalandet og i Sunnhordland, sier Karlsen.

Spesielt egnet

Med sin særegne geografi, unike tilgang på grønn kraft og tunge kompetanse fra industri og maritime næringer, ligger Haugalandet og Sunnhordland an til å bli et nasjonalt tyngdepunkt innenfor havvind og grønn energi.

Haugalandet og Sunnhordland ligger sentralt plassert på Vestlandet mellom Stavanger og Bergen, og har med sine 17 kommuner ca 175 000 innbyggere. Helt siden vikingtiden har regionens naturressurser og ideelle plassering for kontakt med kontinentet gjort Karmsundet til Norges mest trafikkerte skipsled. Karmsund Havn er i dag blant landets største godshavner med 13 millioner tonn gods og over 50.000 årlige anløp. Lange maritime tradisjoner la grunnlaget for at det med oljeeventyret vokste frem et verdensledende subsea-miljø nettopp her. Prosessanlegget på KårstøHydros smelteverk på Karmøy og Eramet i Sauda bidrar også til høy industrikompetanse i regionen. 

Kompetanse i verdensklasse

Marine Energy Test Centre på Karmøy (METCentre) har verdensledende testfasiliteter som tilbyr konsesjoner, infrastruktur og tjenester knyttet til utvikling og testing av nye teknologiske løsninger og er en sentral aktør i utviklingen av havvind-satsingen. En rekke teknologiaktører innen havvind står nå i kø for teste ut ny teknologi i dette området, slik blant andre Google-selskapet Makani gjorde i fjor sommer. Testsenteret er en del av Norwegian Offshore Wind Cluster, som jobber for å være en foretrukken global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker. Andre sentrale aktører i regionen som satser i dette segmentet er blant annet Aibel, som har rundt 40 % av sin ordrebok innen fornybarprosjekter, med flere EPC-kontrakter på omformer-plattformer til internasjonale havvindprosjekter. 

Nybygg beregnet på havvind-markedet fra Østensjø-selskapet Edda Wind (Foto: Edda Wind)

– Lokale rederier som Solstad OffshoreEidesvik og Østensjø har gjort havvindaktiviteter til sentrale deler av sin virksomhet. Sistnevnte har blant annet, gjennom datterselskapet Edda Wind, bestilt totalt seks nye spesialskip for bruk i havvindmarkedet. Den lokale leverandøren Uptime styrker sin posisjon i markedet med store kontrakter for tilkomstsystemer for last og personell mellom fartøy og havvindturbin, og sterke lokale aktører har etablert Deep Wind Offshore med hovedkontor i Haugesund for å utvikle havvindprosjekter både i Norge og internasjonalt, forteller Karlsen.

Betong-fundament Dommersnes (Foto: Woldcam / Equinor ASA)

Tunge maritime aktører på Haugalandet har nylig etablert fornybaralliansen “Windstar Alliance“. Solstad Offshore, Aker Solutions og DeepOcean ønsker med dette å bli verdensledende på kost og leveranse innenfor havvind og fornybart.

Windstar Alliance: F.v.: Stephen Bull i Aker Solutions, Lars Peder Solstad i Solstad Offshore, daglig leder Guro Høyaas Løken og Øyvind Michaelsen i DeepOcean (Foto: Windstar Alliance)

På Jelsa i Suldal kommune planlegger selskapet WindWorks Jelsa å bygge et anlegg for produksjon av betongfundamenter og vindturbin-montering for flytende havvind. Anlegget er planlagt i steinbruddet til Norsk Stein på Berakvam, og i første omgang ser man for seg 2300 ansatte på anlegget. Menon Economics ser imidlertid et mulig grunnlag for hele 7600 ansatte på Jelsa og i leverandørbedrifter. WindWorks Jelsa er etablert av Norsea-gruppen sammen med Suldal kommune og Ryfylke IKS.

WindWorks Jelsa i Suldal kommune er planlagt som produksjonsanlegg for betongfundamenter til havvind-turbiner

Arealene som trengs

Bunnfundamenter er noe regionen allerede er gode på. Betongfundamentene på vindmøllekonstruksjonene til Hywind Tampen, verdens største flytende havvindpark, ble først støpt i dokk hos Aker Stord og senere ferdigstilt på Dommersnes i Vindafjord. Konstruksjonene er hele 107,5 meter høye, og 100 av disse meterne skal befinne seg under havoverflaten. Det er de dype fjordene og store landarealene som gjør dette mulig. Haugesund Cargo Terminals på Husøy på Karmøy har i tillegg til store arealer og god kapasitet, også to av Norges største mobile havnekraner. Med en samlet løftekapasitet på 308 tonn er de ideelle for løft av tunge moduler, både til olje-, gass- og havvindnæringen.

Subsea- og leverandørmiljøet ved Haugesund Subsea- og offshorebase, Killingøy, er i full gang med å posisjonere seg i markedet for flytende havvind. På Killingøy er det holdt av arealer for å sikre muligheten for å etablere en drifts- og vedlikeholdsbase for flytende havvind. Sammenstilling og utskiping av flytende vindmøller blir også viktig for Karmsund Havn.

Haugesund Subsea- og offshorebase, Killingøy (Foto: Karmsund Havn)

Energiknutepunktet på Vestlandet

Havnen i Gismarvik står også sentralt, og er en del av Norges største regulerte industriområde, Haugaland Næringspark. Makani hadde sin base nettopp her, og flere havvindprosjekter er under sammenstilling hos havneoperatør GMC Marine. 

Gismarvik blir også en viktig energihub på Vestlandet, og Statnett peker på den planlagte 420 kV transformatorstasjonen i næringsparken som et viktig tilkoblingspunkt for ilandføringen av deler av kraften fra havvindsatsingen. Haugaland Næringsparks unike tilgang på grønn kraft, sentrale plassering, ferdigutbygde infrastruktur og ferdigregulerte 5000 deker gjør den til et viktig episenter for både havvindnæringen og annen grønn industri. Panasonic, Hydro og Equinor planlegger nå å bygge en ny stor batterifabrikk i Norge, og over 100 lokasjoner har levert inn tilbud. Haugaland Næringspark står nå igjen blant finalistene. 

– Med ferdigstillingen av Rogfast og Hordfast vil Haugalandet og Sunnhordlands sentrale plassering på Vestlandet bli ytterligere forsterket de neste årene, og regionen vil bli et strategisk knutepunkt som binder sammen en av landets største og viktigste arbeidsmarkedsregioner. Regionens unike posisjonering mot Nordsjøbassenget, komplettert med en svært kompetent leverandørnæring med vilje til å investere i fremtiden, gjør at alt ligger til rette for utvikling av en norskbasert havvind-industri med tyngde på Haugalandet og i Sunnhordaland, sier Karlsen.