Under Agendakonferansen fortalte Knut Vassbotn om det nye lokale havvind-selskapet Deep Wind Offshore, og vi fikk høre optimistiske tanker for fremtiden i panelprat med Sigmund Lier, Tine Osmundsen og Bente Haraldson Syre.

Under Agendakonferansen torsdag ledet Harald Larsen Lønning en panelsamtale om attraktive Haugalandet, med ordfører i Tysvær Sigmund Lier, HR-direktør i Karmsund Havn Tine Osmundsen og banksjef i Haugesund Sparebank Bente Haraldson Syre som deltakere. Larsen Lønning ville vite om Lier opplevde å være med på et nytt industrieventyr for tiden.

– Det er veldig spennende ting som skjer med Haugaland Næringspark for tiden, mulig batterifabrikk med 2000 nye arbeidsplasser, og som kan bli som et nytt Hydro, kanskje like stort som Kårstø-anlegget. Og i tillegg skjer det også mange andre prosesser som vil kunne sikre nye arbeidsplasser på Haugalandet. Nå er vi klare, og nå kommer veksten vi har ventet på. Jeg har alltid ment at det vi gjør sammen, gjør vi bedre enn det vi gjør alene. Nå er det viktig at vi sammen sikrer at regionen får nok kraft til Kårstø og Hydro, og ikke minst som vi kan bruke til videre industriutvikling. Da kan vi bli kraftpluggen Haugalandet. Alt ligger til rette. Vi går mer og mer i takt, og bare slik sikrer vi at alle kommunene får eierskap til utviklingen sammen, mente Lier.

Karmsund Havn investerer 1 milliard kroner på å bli Vestlandets knutepunkt til sjøs, og for å bli den mest bærekraftige og effektive havnen. 

– Vi har eiere som har tro på produktet vårt – og som derfor er klare til å satse. Ringvirkningsanalyser viser at 3000 arbeidsplasser er helt avhengige av infrastrukturen til Karmsund Havn, sa selskapets HR- og kommunikasjonsdirektør Tine Osmundsen. 

Banksjef Bente Haraldson Syre i Haugesund Sparebank så enkelte likhetstrekk mellom investeringsiveren i det grønne skiftet og dotcom-bølgen 20 år tilbake. 

– Men dette er likevel noe annet. Klimamålene gjør at vi er nødt ti å henge med på det grønne skiftet, og det er viktig at bedriftene foreberder seg på det. Vi som finansieringsinstitusjon må forberede oss på dette. Men for at det ikke skal bli en boble, må det være substans og gode forretningsmodeller i bunnen. Omstilling er kostbart, men jeg mener tiden er inne for å investere nå. Det er mange mål som skal nås innen 2030, og skal vi få det til, må vi hive oss på – og se mulighetene. 

Panel: Bente Haraldson Syre, Banksjef i Haugesund Sparebank, Sigmund Lier, ordfører i Tysvær og Tine Osmundsen, HR/kommunikasjonsdirektør i Karmsund Havn.

Harald Larsen Lønning utfordret panelet på hvor de så regionen om ti år.

– Da står vi sammen – som søsken, har vunnet havvind, og blitt gode på bærekraft, mente Tine Osmundsen.

– Da har enda flere fått øynene opp for Haugalandet, vi har fått tilflytting og kjører landfast mellom Bergen og Stavanger, håpte Sigmund Lier.

– Da har vi et næringsliv som blomstrer, og har blitt enda bedre på samarbeid på tvers av næringsliv, kommuner og bransjer, trodde Bente Haraldson Syre.

Se paneldebatten her:

Lokalt havvind-selskap med ambisjoner

Knut Vassbotn ble nylig adm. dir. i selskapet Deep Wind Offshore, eid av Haugaland Kraft, Knutsen Subsea Solutions og Sunnhordland Kraftlag (SKL). 

– Vi skal utvikle og eie havvindprosjekt, litt som et oljeselskap. Jeg føler vi har fått de aller beste aktørene med, noe som beviser hvilken kompetanse og kapital som er tilgjengelig på sørvestlandet. 

Deep Wind Offshore (f.v): John Martin Mjånes og Kjetil Harestad i SKL, Olav Linga i Haugaland Kraft, konsernsjef Knut Vassbotn og Trygve Seglem, som eier Knutsen OAS Shipping.

Vassbotn mener det ligger enorme muligheter i havvind, og at vi akkurat nå er der med flytende havvind som vi var med oljen på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. 

– Ingen enkeltindustri vil klare å ta over oljens produksjon, men med et kompetansesentrum på sør-vestlandet, så kan dette bli ett av beina vi kan stå på i tillegg til olje og gas. Ingen andre næringer har større potensiale på kort sikt, mente Vassbotn.

For å lykkes mener han imidlertid det krever tverrpolitisk enighet om to ting.

– At havvind representerer en enorm mulighet for en ny norsk eksportindustri, med tanke på utstyr, services osv. Samt en enighet om at Norge vil trenge økt kraft for å avkarbonisere olje og gass. Haugalandet har et betydelig kraftunderskudd i dag, og det er viktig å anerkjenne de utfordringene vi har i strømnettet. Havvind vil være den enkleste måten å få tilført mer energi på, sa Vassbotn.

Så må det tilrettelegges for at prosjektene kan bli bygget ut, redusere potensielle konflikter, få på plass infrastruktur og rammebetingelser som gjør en ny industri mulig. Jeg tror vi kan få det til en om vi jobber hardt. Om ti år kan kanskje fornybart ha passert olje og gass i omsetning for mange av de store selskapene, spådde Vassbotn.

Her kan du se hele sendingen fra Agendakonferansen: