Ledigheten pleier å stige i januar p.g.a. sesongsvingninger. I år er heller intet unntak. Når vi ser på de helt ledige er det en økning samlet i Nord-Rogaland på 228 helt ledige arbeidssøkere. Men hvis vi trekker fra nedgangen på delvis ledige reduksjonen på tiltak,  så er økningen i sum på 89 personer.

3092 arbeidssøkere i Nord-Rogaland

Det er fortsatt Haugesund som har høyest ledighet i Nord-Rogaland med sine 4,1% helt ledige arbeidssøkere. Dette er nå akkurat på fylkessnittet over andel helt ledige arbeidssøkere, men godt under landssnittet som nå er på 4,4%. Etter kommer Karmøy med 3,2% som fortsatt har den laveste andelen helt ledige av de store kommunene i Rogaland. Etter kommer Tysvær med 2,9%, Vindafjord med 2,5% og Suldal med 2,0% helt ledige arbeidssøkere. Helt nederst finner vi Bokn og Sauda som begge er under 2 tallet med 1,5% helt ledige arbeidssøkere.   

Det er fortsatt Haugesund som har høyest ledighet i Nord-Rogaland med sine 4,1% helt ledige arbeidssøkere. Dette er nå akkurat på fylkessnittet over andel helt ledige arbeidssøkere, men godt under landssnittet som nå er på 4,4%. Etter kommer Karmøy med 3,2% som fortsatt har den laveste andelen helt ledige av de store kommunene i Rogaland. Etter kommer Tysvær med 2,9%, Vindafjord med 2,5% og Suldal med 2,0% helt ledige arbeidssøkere. Helt nederst finner vi Bokn og Sauda som begge er under 2 tallet med 1,5% helt ledige arbeidssøkere.   

Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Delvis ledige Alle ledige Andel helt ledige Andel tiltak Andel brutto Andel Delvis Andel alle ledige
Haugesund 802 82 884 421 1305 4,1% 0,4% 4,5% 2,2% 6,7%
Rogaland 10480 1125 11605 5314 16919 4,1% 0,4% 4,5% 2,1% 6,6%
Karmøy 674 65 739 411 1150 3,2% 0,3% 3,5% 1,9% 5,4%
Tysvær 167 20 187 98 285 2,9% 0,3% 3,2% 1,7% 4,9%
Vindafjord 119 14 133 53 186 2,5% 0,3% 2,8% 1,1% 3,9%
Suldal 39 7 46 26 72 2,0% 0,4% 2,4% 1,3% 3,7%
Bokn 8 * 8 9 17 1,5% * 1,5% 2,0% 3,5%
Sauda 36 7 43 34 77 1,5% 0,3% 1,8% 1,5% 3,3%
Utsira * * * * * * * * * *

*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga personvernhensyn

Hvis vi ser på summen av alle ledige i Nord-Rogaland så har vi altså 3092 arbeidssøkere i vår distrikt. Det sier leder for NAV marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen.

Har dere mottatt varsler om nedbemanning? Og hvilke bransjer har dere mottatt fra?

Vi har mottatt 7 større varsel om nedbemanning som omfatter i sum 261 personer. Dette er både oppsigelser og permitteringer. Disse er spredt i tid, så noen er allerede inne i tallene, mens andre strekker seg lengre frem i tid. Varslene kommer fra flere bransjer;  Industri, Bergverk/utvinning, Tjenesteyting, Transport og lagring og Kulturell virksomhet. Vi har også mottatt 27 mindre varsel (disse er ikke varslingspliktige og kan være mange flere) som omfatter i sum 53 personer. Disse er hovedsakelig permitteringer, men også noen få oppsigelser og noen innskrenkninger i arbeidstid. Disse er spredt over en rekke bransjer men hovedvekten er på Overnatting/servering og tjenesteyting, sier Nilsen.

Hva kan du si om antall ledige stillinger?

Dette området er ekstra gledelig nå. Vi har godt med utlyste stillinger! Når vi sammenligner med samme måned i fjor, så har antallet utlyste stillinger (1024)  steget med 12,3% i Nord-Rogaland. Til sammenligning hadde Rogaland en samlet økning på 8% på utlyste stillinger (5443). Vi har flest utlyste stillinger innen Helse, pleie og omsorg (216), Barne- og ungdomsarbeid (143), Industri (131) og Ingeniør- og IKT fag (126) i Nord-Rogaland. Denne måneden er det mange lærlingejobber og sommerjobber som er lyst ut. Så ungdommer som ønsker seg dette må ta en ekstra kikk etter utlyste stillinger nå.

Hvordan stå det til med langtidsledigheten i vår region?

Rundt halvparten av alle arbeidssøkerne våre nå har vært ledige mer enn ett halvt år. Dette er noe av det som bekymrer oss mest. De menneskelige belastningene med å være lenge ute av arbeid kan være tunge for mange, og det er svært viktig at folk klarer å holde seg aktive. Dette kan være ekstra vanskelig nå med alle korona-tiltakene. Derfor oppfordrer vi folk sterkt til å benytte seg av ordningene som nå er  tilgjengelige hvor man kan beholde dagpenger under kurs/utdanning. Let på nett etter tilbud som kan være aktuelle. Det kan være seg korte kurs, gjøre fagbrevet ferdig eller ta siste fagene for generell studiekompetanse. Fagskoler og høyskoler har også en rekke tilbud nå som kan gjøres på kortere tid, og som også kan kombineres med jobb dersom man skulle komme i jobb igjen før man er ferdig. Mulighetene er mange, så sjekk ut om det finnes noe for deg.

I sum har vi altså også denne gangen mange sammensatte trekk. Antallet helt ledige går opp, delvis ledige reduseres og antall stillinger som lyses ut er rekordhøyt. Men mengden varsel om nedbemanning er høyere enn på en stund. Men også her er bildet sammensatt, da flere av de varslede nedbemanningene allerede er i gang igjen, og det er grunn til å tro at ikke alle varslene blir effektuert.

Hvordan vil de nye strenge innreiserestriksjonene påvirke bedriftene og på sikt ledigheten?

Det er også grunn til å tro at innreiserestriksjonene som nå kom denne uken vil kunne slå ut på ledigheten. Flere bedrifter vi snakker med har allerede en større del av sin utenlandske arbeidskraft på plass med for eksempel lengre rotasjonsordninger og slikt, så det er i alle fall positivt for flere bedrifter i en periode. Men det kan nok bety at vi kan få noen flere permitterte også,  dersom dette blir langvarige restriksjoner. Men det kan også bety økt arbeidskraftsbehov av lokal arbeidskraft når den utenlandske arbeidskraften ikke kommer inn.  Vi har ikke store mengder ledig lokal arbeidskraft som matcher helt den kompetansen den utenlandske arbeidskraften har. Men vi har arbeidskraft som for eksempel vil kunne benyttes til smalere spekter av oppgaver med opplæring. Her har vi også virkemidler som kan være aktuelle å bruke i noen sammenhenger. Så vi oppfordrer arbeidsgiverne til å ta kontakt med oss for å sjekke ut om vi kan bistå med arbeidskraft om de har behov.