Den internasjonale konferansen, Floating Wind 2020, gikk av stabelen i Haugesund 24. juni med 150 fysiske deltakere og over 900 påmeldte på webinardelen!

Det var et svært innholdsrikt og godt program med mange spennende innledere fra inn- og utland. God stemning med 150 deltakere fysisk og ca. 900 digitalt, noe som må være en stor suksess, etter at vi måtte legge om planene om to dagers fysisk konferanse i Haugesund som gikk ut pga. corona-situasjonen. Haugaland Vekst har deltatt i planleggingen også denne gangen, etter at vi også bidro til Havvindkonferansen i Oslo sist august i tett samarbeid med havvindklyngen, Norwegian offshore wind cluster.

Positive signaler fra Equinor 

Det kom blant annet interessante signaler fra Equinor om potensielle kostnadsreduksjoner fra Tampen-prosjektet til det neste flytende havvind-prosjektet (kanskje Utsira nord?) med inntil 30%! Videre hadde selskapet også tanker om potensielle muligheter for at Utsira nord også kan bidra til elektrifisering av olje- og gass- felt i Nordsjøen i tillegg til deres Hywind Tampen, som skal elektrifisere Snorre og Gullfaks. (Hywind Tampen – flytende vindkraftprosjekt)

Arne Eik (Foto: Grethe Nygaard)

Haugaland Næringspark som mulig base for havvind-møller 

Aker Solutions, Knut Vassbotn, løftet frem Haugaland Næringspark på Gismarvik som en mulig sammenstillingsbase for havvind-møller for Utsira nord, som både har gode havnefasiliteter og som er strategisk plassert i tilknytning til Utsira nord-feltet, med mye areal i bakkant. De har allerede inngått intensjonsavtaler med regionale aktører, noe som blir spennende å følge med på videre.

Aker Solutions, Knut Vassbotn, løftet fram Haugaland Næringspark på Gismarvik som en mulig sammenstillingsbase. Bilde fra åpningen av Utsira Nord (Foto: Vestbris)

Kan finansiere flytende havvind i Norge

Det som også var interessante på konferansen i dag var innlegget til Ivar Rekve, avdelingsdirektør for energi og industri i GIEK – som er en statlig etat som skal stimulere norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport. Rekve kunne fra scenen dele gode nyheter med næringen. GIEK har nå anledning til å være med på å finansiere flytende vindkraft også i Norge. Dette har ikke vært avklart før nå. Norwegian offshore wind cluster har arbeidet mye for å få dette på plass og gleder seg over nyheten som er et viktig bidrag for å få til en utbygging av Utsira nord og særlig for å bygge piloter.

Les mer om dette i E24: Opning for statleg lånegaranti tar havvind-aktørane eitt steg nærare gigantutbygging