De ti kommunene på Haugalandet har nå gått sammen om en felles anskaffelse av ny trygghets- og mestringsteknologi. Dette vil gjøre hverdagen langt tryggere for eldre og funksjonshemmede i regionen. 

Vi får stadig flere eldre. Kommunene på Haugalandet har velferdsteknologi som en viktig del av digitaliseringsstrategien, noe som gir innbyggere en helt annen mulighet til å bo lenger og tryggere hjemme. Teknologien gjør også hverdagen enklere og tryggere for brukere, pårørende og helsepersonell.

De ti kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal går nå til felles anskaffelse av ny trygghetsteknologi fra Telenor.

Leder for styringsgruppen, Sigurd Eikje, takker den tverrfaglig og interkommunal arbeidsgruppe har samarbeidet om anskaffelsen og hatt en grundig prosess med leverandørmarkedet. Sammen rådmann i Vindafjord signerte de kontrakten med Telenor i Tysvær Rådhus 16 juni 2020. Lars Bakken, leder for e-helse i Telenor (sittende).
Fra venstre: Ingunn Toft, Sveio, Arve Rohde, Karmøy, Rune Wilhelmsen, Telenor, Tord Askvig, Etne/Vindafjord, Lars Bakken, Telenor Gunhild Hjort, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Camilla Waagen, Tysvær Sigurd Eikje, Tysvær (rådmann og leder for styringsgruppen), Sigurd Gjerdevik, Vindafjord Annbjørg Lunde, Tysvær, Yngve Bergesen, Vindafjord,  Heidi Kallevik Feed, Vindafjord, Sturle J Monstad, Haugaland Vekst, Trygve Gunnarshaug, innkjøpssamarbeidet/Haugesund. Teams: Leif Birkeland, Haugesund, Grethe J. Anglevik, Suldal, Grethe Heimvik, Bokn Hilde Høyland, Etne.

Varsler for brukeren

– Avtalen innebærer nye og forbedrede trygghetsalarmer, samt lokaliserings- og sensorløsninger som kan melde fra om brukeren for eksempel skulle falle eller forville seg ut om natten. Slik blir det meldt fra, også når brukeren selv ikke er i stand til å varsle, forteller Sturle J. Monstad. Han er prosjektleder for velferdsteknologi i Haugaland Vekst, og ansvarlig for koordineringen mellom de ti kommunene.

Prosjektarbeidet har vært i regi av Haugaland Vekst, og i tillegg til brukerrepresentanter, har også Helse Fonna, HVL, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, og FOUSAM deltatt inn i prosjektet for å utvikle morgendagens omsorg.

Fast responssenter

Et kommunalt responssenter i Kristiansand er også en integrert del av det nye tilbudet. Åpent 24/7, og alltid med helsepersonell tilstede.

– At løsningen inkluderer et responssenter av høy faglig kvalitet har vært viktig. Senteret tar imot alle varsler og følger opp med kontakt videre, i henhold til det situasjonen tilsier. At det er kompetent personale i andre enden, er en stor fordel, tror Sturle Monstad.

Han forteller at kommunene opplever Telenor som en fremtidsrettet og solid aktør, med en spennende teknologiportfolio med gode løsninger som vil hjelpe kommunene å tilby bedre og tryggere tjenester til innbyggerne.

Løsninger for fremtiden

– Det er komplekse integrasjoner med kommunenes eksisterende datasystemer som må til, og mye av teknologien til Telenor er velprøvd, samtidig som de også har nye og spennende løsninger som vi vil kunne dra nytte av etterhvert, forteller Monstad.

Når de ti Haugalandskommunene nå står sammen om anskaffelsen, sikrer både en gunstig fellesavtale, forutsigbarhet for de ansatte, og et likere tilbud i de ulike kommunene, noe som også vil gjøre det lettere å lære av hverandre gjennom å dele