Victor D. Norman mener Sørvestlandet må prøve å frigjøre seg mer fra den petro-maritime klyngen.

Norman, som er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, peker på at hovedårsaken til at norsk økonomi har klart seg så godt gjennom finanskrisen har vært investeringer på sokkelen. Og de vil avta i framtiden.

Det eneste som har skilt oss fra resten av Europa er investeringene på sokkelen, og leveringen fra den. Resten av fastlandsøkonomien lider under det samme fallet som i resten av Europa. Den dagen oljen faller er vi i samme situasjon som resten av Europa, advarte han under Agendakonferansen.

Norman mener det er viktig å skape ny kunnskapsbasert næring på Sørvestlandet. Og det med skje raskt. Han frykter at vi kan styre mot økonomiske tider som kan sammenlignes med den store depresjonen på 1930-tallet hvis det ikke tas grep tidlig nok.

For Rogalands del minner han om at det store IKT-eventyret i Silicon Valley egentlig oppstod fordi Boston ikke kjente sin besøkelsestid. Boston hadde en rekke IKT-bedrifter, som leverte tjenester til det amerikanske forsvaret. Forretningene var imidlertid så gode at nye talent ikke fikk anledning til å tenke nyvinning. Derfor flyttet talentene til California og Silicon Valley, hvor de kunne utvikle sitt med friere tøyler. Boston-suksessen gikk dermed på en smell når talentene var vekke og utviklingen stoppet opp.

 

I det perspektivet er det viktig at vi frigjør oss fra den petro-maritime klyngen. Vi trenger flere ben å stå på for ikke å ramle i de samme fellene som de gjorde i Boston, advarte Norman.