Elevene på ungdomsskolene i regionen har nå fått boken «Min framtid» som de skal bruke i faget utdanningsvalg, som er et obligatorisk fag på ungdomsskolen. Det er skolene selv som organiserer faget og elever i 8. eller 9.klasse har nå fått boken.

– Boken er et godt verktøy for elever og lærere som underviser i faget. Blant annet kan boken hjelpe til med at elever forstår seg selv bedre og at de forstår muligheter for utdanning og yrker bedre, sier Ronny Sætre i Haugaland Vekst som på vegne av kommunene organiserer en del av det som har med faget å gjøre.

Boken «Min framtid» er en ny bok som har som formål å dekke inn kompetansemålene i den nye læreplanen som er gjeldende fra høsten 2020. Forfatterne Reinhardt Jåstad Røyset og Kjell Helge Kleppestø har fornyet innholdet i tråd med fagfornyelsen og ny læreplan i utdanningsvalg. Boken inneholder helt nye øvelser og oppgaver, med karrierelæring og livsmestring som gjennomgående tematikk.

Arbeidsboken følger elevene gjennom ungdomstrinnet, og de jobber med øvelser og oppgaver som lar dem utforske sine interesser, styrker og egenskaper, og gir dem hjelp til å se framover. Etter å ha arbeidet med utdanningsvalg og temaet livsmestring gjennom ungdomsskolen, vil elevene ha kommet godt i gang med å utvikle karrierekompetanse.

Vi ønsker elevene lykke til med en spennende og innholdsrik bok som handler om dem selv😊