Filmen er et samarbeid mellom Haugaland Vekst og Flow Maritime Accelerator. Aktørene har hatt et ønske om å synligjøre noen av de mange forutsetningene og fortrinnene Haugalandet har for utvikling og vekst, spesielt innenfor grønne og teknologiske muligheter.

#IDEASGROWHERE. Tekst: Jon Oscar Handeland. Video: Kristoffer Vincent Hansen.

Av en eller annen grunn bygger de verdens første flytende havvindmølle akkurat her i vår region. Hvorfor det?

Hvorfor oppstod Norges første enhjørningsbedrift akkurat her? Og hva er grunnen til at Google testet vindkraftdragene sine like utenfor kysten vår?

Hvorfor er det akkurat her dette skjer?

Regionen vår er blitt et sted der idéer skapes og gror. Det er mange faktorer som hjelper til, men det er også mange hindringer. Så hva er grunnen til at idéer vokser her?

Se filmen her!

Gjennom å stille åpne spørsmål ønsker aktørene å skape følelser og reaksjoner. Det kan være mange ulike grunner til at spennende ideer og konkrete løsninger oppstår nettopp her, i vår region. Marius Selsø Håkonsen som i denne sammenheng representerer Flow Accelerator trekker blant annet frem oppstart- og vekstmiljøer.

– Det er et godt gründer-miljø her, og det finnes mange historier fra folk som har våget å ta sats tidligere. Det er fortsatt mange muligheter til rask vekst her. Det er kort vei til dit beslutningene tas, påpeker han.

Arbeidet med å skape en felles identitet og historie om regionen vår er blitt arbeidet med over lengre tid. Dette er et kontinuerlig arbeid, da omgivelsene rundt oss endrer seg. Det er mange gode meninger om hva denne regionen er og bør være som en film på 3 minutter ikke kan fange opp. Aktørene håper derfor å kunne bygge videre på filmen i arbeidet med budskapsutvikling fremover.

Filmen ble først lansert i Haugesunds Avis søndag kveld. Les mer om tankene bak videoen her!