Det vokser frem spennende muligheter når FLOW Maritimes akseleratorprogram kobler internasjonale oppstarts- og vekstselskaper med maritime tungvektere og investorer på Haugalandet. Møt selskapene under Nyskapingsuka!

Marius Selsø Håkonsen, Hans Henriksen Marki, Jarle Salhus Eriksen og Miles etablerte FLOW i Haugesund i fjor høst. I vår startet de opp et akseleratorprogram med mål om å bygge opp et økosystem for innovasjon innenfor den maritime næringen i regionen, der gode idéer kan kobles sammen med sterke samarbeidspartnere, mentorer, investorer.

FLOW: Hans Henriksen Marki og Marius Selsø Håkonsen i FLOW Maritime Accelerator kobler maritime innovatører med etablerte tungvektere i regionen.

– Tanken er å skape en gruppering av store maritime selskaper i regionen vår, og kobler dem med oppstarts- og vekstselskaper fra hele verden. Etter en søknadsprosess i vår har vi plukket ut seks internasjonale innovasjonsselskaper som kommer til Haugalandet for en intensiv akseleratorperiode i oktober. Da skal selskapene gjennom intens kursing, rådgivning, og ikke minst møter med partnerne i økosystemet, forteller Marius Selsø Håkonsen.

Nyttig for alle parter

De seks akselerator-selskapene er i ulike faser. Noen har penger, men ser etter kunder. Andre ser etter investorer. På Haugalandet har mange av de aktuelle investorene tjent pengene sine nettopp i innenfor det maritime, og de kjenner derfor næringen godt. Også de store partnerselskapene vil kunne dra god nytte av et FLOW-samarbeid.

– For partnerselskapene våre, som Deep Ocean, Gassco, Sparebanken Vest, Miles og Haugaland Kraft, vil økosystemet vårt fungere som en radar på hva som foregår og hvilke muligheter som finnes, og det vil åpne for bedre og billigere måter å drive innovasjon på. I tillegg til finansiell støtte, stiller partnerne med åpenhet og kompetanse, i form av tilgang på data, og mulighet til å teste og implementere produktene i et reelt miljø, sier Hans Henriksen Marki.

– Oppstartsselskapene har ofte gode idéer, men er avhengig av finansiell støtte og tilgang på kompetanse og gjennomføringskraft for å få idéene ut i livet. Vekstselskapene har gjerne ferdige produkter ute i markedet, men skal oppskalere. I Norge er det utrolig mange gode støtteordninger for oppstartsbedrifter, mens noe tilsvarende i stor grad mangler for vekstfasen. Det skal vi gjennom økosystemet i FLOW hjelpe med, forteller de to.

Seks internasjonale innovatør-selskaper kobles opp mot etablerte maritime tungvektere på Haugalandet.

– Vi har med spennende selskaper fra Brasil, Spania og Frankrike som vi tror flere av de store maritime selskapene her hjemme vil ha stor nytte av å knyttes opp mot. Deep Ocean var blant dem som forstod dette tidlig, og som allerede har vært aktive i dialog med selskapene, og åpne for deling av både data og problemstillinger. Noen av selskapene vil kunne bistå med konkrete løsninger på konkrete utfordringer, sier Selsø Håkonsen

Bygge regionen

FLOW er også opptatt av å bygge Haugalandet som region.

– Vi hadde håpet på at internasjonale selskaper skulle melde seg i søknadsprosessen, men hadde aldri trodd det skulle bli så mange. Det å få nye impulser utenfra og inn til næringen på Haugalandet er en verdi i seg selv, i tillegg til at dette kan bli en fin måte å få vist flere av de internasjonale markedene hva Haugalandet har å by på av kompetanse og muligheter, forteller Henriksen Marki.

Akseleratorprogrammet avsluttes med en demo-dag der hele økosystemet får ta del i hva vi har fått til i løpet av perioden.

Møt akseleratorselskapene under Nyskapingsuka

Fire av de seks internasjonale oppstarts- og vekstselskapene er på Haugalandet under Nyskapingsuka, og fredag 30. oktober kl. 14.30 inviterer FLOW interesserte fra den maritime næringen til Gründerloftet å bli bedre kjent både med selskapene og mulighetene som ligger i FLOWs økosystem.