Onsdagen i Nyskapingsuka arrangeres «Bærekraftskonferansen», med fokus på å styrke konkurransekraften – både for regionen og for enkeltbedriftene.

Hvordan bør vi på Haugalandet samarbeide for å nyttiggjøre oss bedre av de grønne forretningsmulighetene? Trenger vi en grønn vekst strategi for å styrke konkurransekraften vår som region? Og hva med de enkelte virksomhetene? Hvorfor er dette viktig for dem? Trenger de også bærekraftstrategier for å styrke konkurransekraften i et marked med stadig mer krav til bærekraft?

Under Bærekraftskonferansen onsdag 28. september ønsker Rogaland Ressurssenter, Haugaland Kraft og Haugesund Sparebank å inspirere til et tettere, mer målrettet og koordinert samarbeid om bærekraft på Haugalandet, slik at de gode initiativene som finnes kan bli mer samkjørte og de grønne forretningsmulighetene større. 

Styrke konkurransekraften

Ineke de Rezende mener dette vil styrke konkurransekraften både til regionen og enkeltbedriftene.

Ineke de Rezende i Rogaland Ressurssenter har ansvaret for Bærekraftskonferansen under Nyskapingsuka.

– Strømkrisen, krig, matvaremangel, flom og tørke – alt dette påvirker oss allerede, og vil gjøre det i økende grad i årene som kommer. Strømstøtte er en midlertid ordning, det viktige er at vi også gjør noe med de bakenforliggende årsakene til utfordringene vi har. Vi er nødt til å ta større hensyn til klima, miljø og sosiale forhold, samtidig som vi skaper verdi. Vi må blant annet bli langt mer sirkulære enn vi er i dag, det vil være mindre energi- og ressurskrevende, understreker de Rezende.

Får det bare til sammen

Bærekraftskonferansen vil inspirere til målrettet utvikling for regionen og enkeltbedrifter, men også mellom bedriftene. 

– Små endringer kan gjøre stor forskjell, og vi vil synliggjøre mulighetene som ligger mellom ulike aktører – og gevinsten ved at alle tar grep. Skal vi øke sirkulariteten, og sikre mer verdiskaping og mindre sløsing, er vi helt nødt til å samarbeide. Det er ikke mulig å gjøre det alene. Da er det viktig å få en oversikt over hvilke ressurser vi faktisk har på Haugalandet, sier de Rezende.

Under Bærekraftskonferansen onsdag 28. september på Quality Hotel Maritim fra 08.30 – 15.30 får du bli bedre kjent med FNs bærekraftsmål, Næringsforeningens bærekraftsundersøkelse og hvilke grønne virkemidler som er tilgjengelige for å kunne realisere dine bærekraftsprosjekter. Du vil også kunne la deg inspirere av spennende samarbeidsprosjekter fra Beyonder og Grøn Region Vestland.

Få mer informasjon om hele det spennende programmet, og meld deg på her: https://baerekraftskonferansen.no

En hel uke med innovasjon og nyskaping

Bærekraftskonferansen er en del av Nyskapingsuka som arrangeres i regionen fra mandag 26. – fredag 30. september. Dette er en uke med inspirerende og lærerike arrangementer som skal styrke og fremme innovasjon og vekst på Haugalandet. Det er nyttig arena og møteplass for entreprenører, investorer og etablert næringsliv, hvor man kan utveksle kunnskap, dele nyskapende ideer og knytte nye kontakter.

Sjekk ut det varierte programmet for hele Nyskapingsuka her!