Kan en ny Saudatunnel både redusere transporttid for biltrafikken og bidra til miljøvennlig transport av nødvendig kraft? Det blir debattert i Folkets Hus i Sauda under Nyskapingsuka onsdag 22. september.

Haugalandet har et enormt kraftbehov de neste årene. På Gismarvik ligger Norges største regulerte industriareal klart, og her trengs det kraft til den nye transformatorstasjonen. Denne må enten komme fra Blåfalli eller fra Sauda. 

Det har vokst frem et stort engasjement mot Statnetts planer om linjer fra Blåfalli til Gismarvik. Kan en Saudatunnel slå tre fluer i én smekk?: Å skape en kraftfull region, redusere transporttidene og kostnadene til og fra Sauda, samt være et prøveprosjekt for overføring av store kraftmengder uten terrenginngrep?

Kraftkabler i vegtunnelen

Konseptet er å legge kraftkabler i vegtunnelen. Det vil kunne gi strøm til Gismarvik, men også kunne bety en mulig opprustning av linjen mellom Sauda og Blåfalli. Fordelen er at man da slipper store høyspentmaster over Etne- og Saudafjellene.

Under Nyskapingsuka blir dette tema når Sauda KF inviterer til Folkets Hus onsdag 22. september kl. 18.00.

Rapport viser flere fordeler

Harald Løland i Sauda Vekst skal blant annet legge frem en rapport fra Asplan Viak som viser hvilke muligheter som ligger i en ny tunnel.

– Rapporten viser blant annet hvordan Saudatunnelen kan gi nye muligheter som kortere kjøretider, nye bu- og arbeidsmarkeder, synergier for næringsliv, muligheter for nye næringer, fritidsaktiviteter og interkommunalt samarbeid. Per i dag kan du kjøre i 45 minutter hvilken vei uten å komme noen plass, men med en tunell vil Sauda være 20 minutt unna, som er med på å skape en ny region, forteller Løland. 

Harald Løland i Sauda Vekst

– Ved å bygge tunnel fra Sauda til Etne, så åpner det seg muligheter for flere ting en trafikk. En så lang tunell vil også gi nye muligheter for distribusjon av fiber og store kraftmengder, forklarer Løland. 

Her er programmet for arrangementet:

  • Saudatunnelen – samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt som skaper ny region, Sauda Vekst, Harald Løland
  • Fleksibel og varig kabelinfrastruktur med overlegen styrke og super overføringsevne, OPI-Lars Nicolay Solbjørg
  • Hvilke muligheter gir Saudatunnelen for kraftaktører på Haugalandet? Kjetil Harestad, SKL
  • Englandsfiber gjennom Saudatunnelen – erfaringer fra Ryfast- og Englandskabelprosjektet, Ketil Barkved; Newkaupang
  • Sjø- og jordkabler – et godt alternativ, Dag Jørgen Neraal, teknisk gruppe, Nei til monstermaster i Etne/Skånevik og Etnefjella

Meld deg på arrangementet her!

Nyskapingsuka fokuserer på innovasjon og entreprenørskap i hele regionen vår fra 20. – 24. september. Les mer om alle de spennende arrangementene på www.nyskapingsuka.no