Ordførerne på Haugalandet besøkte Aibel i Haugesund og Equinor for å høre om Dogger Bank-prosjektet, erfaringer og planer fremover.

Foto: Haugaland Vekst

HVDC-plattformen Dogger Bank A er et imponerende prosjekt og samarbeid mellom Aibel, Equinor og Hitachi, som er i ferd med å ferdigstilles nå.

Aibel så tidlig mulighetene i havvindindustrien, og bygde opp et sterkt ingeniørmiljø i Haugesund i 2010 for å utvikle havvind-løsninger. I dag er Aibel verdensledende innen omformerplattformer.

Denne våren skal Haugaland Vekst, i samarbeid med sentrale havvind aktører, invitere eierkommunene til dager med kompetanseheving innenfor havvindsegmentet. Norsk industri peker på Haugalandet og Sunnhordland som Norges fremste havvindregion i rapporten Leverandemodeller for havvind. For å bedre kunne formidle en felles storytelling, er det viktig at vi kjenner til de gode havvind initiativene i regionen og fortrinnene regionen besitter. Samtidig må vi reise ut for å høre fra, og snakke med, regioner som har vært vertskap for havvind utbygginger før oss.

I samarbeid med Equinor besøkte ordførerne Aibel og Dogger Bank A, og i mars er Regionrådet invitert til Wergeland basen i Gulen, med fokus på prosjektutvikling.