Årets siste møte i regionrådet for Haugalandet ble dedikert til tema Energi. Et beskrivende ord også for de ulike bidragsyterne som delte av sin kunnskap rundt muligheter innenfor kraft, gass, hydrogen, havvind og industri. Se hele opptaket og de ulike innleggene her:

Alle deltakere har gitt sin godkjenning til opptak i forkant av presentasjonen. Deler av videoen der tekniske problemer oppstod er klippet vekk, derav noen korte overganger. Alt innhold i innleggene er tatt med. Se oversikt over ca tidspunkt for de ulike innleggene nedenfor.

Programoversikt

Kraftsituasjonen i regionen – muligheter og utfordringer framover?

Tid: 00.00-15.00: Håkon Borgen, konserndirektør teknologi & utvikling, Statnett
Tid: 15.00- 24.00: Magne G. Bratland, direktør, Haugaland Kraft Nett

Framtidens gasstilgang på Kårstø og kan den også nyttes til hydrogenproduksjon?

Tid: 24.00- 40.20: Frode Leversund, administrerende direktør, Gassco

Hydrogen Valley – muligheter for hydrogensatsing i regionen?

Tid: 40.20 -55.13: Øyvind Olsen, Stagenda AS

Hva tenker næringsaktørene om nødvendig infrastruktur for storstilt havvindsatsing i regionen?

Tid: 55.13-1.08: Knut Vassbotn, leder for gruppen «Hjemme-marked» i Norwegian Offshore Wind Cluster

Tid: 1.08- 1.18: Thomas Dahl, Aker Solutions, Construction manager for Hywind Tampen

Energimix på Haugalandet tiltrekker seg ny industri!

Tid: 1.18-1.35: Tiril Fjeld, adm.dir, Haugaland Næringspark

Stavangerregionens Europakontor ved direktør, Runa Monstad, deltok også i møtet med et innlegg om hvordan Rogaland og kontoret i Brussel jobber med energispørsmål og europeiske satsinger innenfor European Green Deal som har betydning for vår region. Innlegget ble ikke tatt opp, men Monstad oppfordret deltakerne til å ta kontakt.

Les også regionrådet på Haugalandet sine innspill til Stortingsmelding 68/20 om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, samt innspill til det nasjonale veikartet for Hydrogen.