Regionrådet for Haugalandet og Samarbeidsrådet for Sunnhordland representerer til sammen 16 kommuner og rundt 170.000 innbyggere. Regionen er en tung næringsregion, og i 2019 omsatte den maritime næringa i regionen alene for 50 milliarder norske kroner. I tillegg til det kommer marine næringer, turisme, landbruk og handel som store næringer i regionen. Haugalandet og Sunnhordland, som ligger mellom de to største byene på Vestlandet, mener det er viktig å realisere lenge planlagte prosjekt for å binde Stavanger og Bergen sammen, og samtidig binde sammen regionen i mellom byene. Samtidig må det satses på å få en effektiv Øst–Vest forbindelse fra østlandet til den mest verdiskapende delen av vestlandet.

Regionrådene vil derfor at følgende prosjekt skal prioriteres i NTP:

  • Ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen
  • E39 Rogfast
  • E39 Hordfast -Ådland- Svegatjørn
  • E39 Bokn-Stord

Nasjonal transportkorridor Øst-Vest

  • E134 Bakka-Solheim
  • Vintersikker E134
  • Røldal- Vågslid

Regionrådene understreker i sin uttalelse at prosjektene på E39 og E134 må få prioritet så langt framme i Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 som mulig. I den situasjonen næringslivet nå står i grunnet koronaviruset, lav oljepris og lav kronekurs, må en også se at nye samferdselprosjekt vil være med på å skaffa aktivitet i et næringsliv som sårt vil trenge oppdrag for å overleve.

Her kan du lese Felles uttale frå regionråda på Haugalandet og i Sunnhordland til NTP 2022-2033