Regionrådet for Haugalandet hadde møte i slutten av april. To viktige saker blei vedteke i møtet:

  • Det blei vedteke ein felles reiselivsstrategi for dei ti kommunane på Haugalandet. Denne kan du finn her .Regionrådsmøtet i juni er felles med Sunnhordalandsrådet. I dette møtet vil reiseliv i distriktet få ein stor plass.
  • Havvindutbygginga har lenge vore eit viktig tema for våre ti kommunar. I dette møtet blei det vedteke ein felles strategi for arbeidet dei neste åra. Mange kommunar har sett av eigne personar som skal arbeida aktivt med dette, og Haugaland vekst har i tillegg tilsett Tora Eide som havvindkoordinator. Strategien ligg her.