Olje- og energiminuster Tina Bru la frem storingsmelding om verdiskapning for norske energiressurser sammen med statsminister Erna Solberg. (Foto: Olje- og energidepartementet)

Regjeringen vil vurdere å øke bevillingene til Enova i forbindelse med statlig støtte til flytende havvind på Utsira Nord.

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen “Energi til arbeid” om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Her kommer det blant annet frem at regjeringen vil åpne for at interesserte virksomheter så snart som mulig kan få tildelt areal og dermed søke konsesjoner til havvindprosjekt innenfor de åpnede områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Før areal kan tildeles og søknader kan behandles må flere detaljer i regelverket klargjøres. Departementet foreslår derfor i dag endringer i både havenergiloven og havenergilovforskriften, og en veileder for konsesjonsprosessen for havvind.

Olje- og energiminister Tina Bru la frem stortingsmeldingen “Energi til arbeid; langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser” (Foto: Olje- og energidepartemntet)

— Vi foreslår nå et rammeverk for utvikling av lønnsomme havvindprosjekter som skal bidra til å utvikle en konkurransedyktig næring for Norge og som gir forutsigbarhet for denne næringen. Jeg håper på mange gode innspill i høringen, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Havvind er et sentralt tema i stortingsmeldingen “Energi til arbeid” som ble lagt fram i dag. Her kommer det blant annet frem at regjeringen vil at norsk industri kan ta del i det framvoksende havvindmarkedet. Samtidig slår regjeringen fast at målet er å tilrettelegge for samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging av havvind i Norge.

Mulig økt statlig Enova-støtte til Utsira Nord

Regjeringen mener teknologistøtte er det mest egnede virkemiddelet for å utvikle flytende havvind i Norge, ved at demonstrasjonsprosjekter kan bidra til å redusere kostnaden.

Enova er virkemiddelet for støtte til teknologiutvikling av flytende vindkraft. Regjeringen vil vurdere å øke bevillingene til Enova som del av den ordinære budsjettprosessen når tidspunktet for å gi konsesjon til eventuelle utbyggere på Utsira Nord nærmer seg. 

Regjeringen tar sikte på å utlyse en konkurranse om minst tre prosjekter på opptil 500 MW på Utsira Nord rundt årsskiftet, så sant det ikke kommer store endringer som følge av høringsinnspillene. Tildelingen på Utsira Nord vil være basert på kvalitative kriterier.

– De signalene regjeringen nå sender ut rundt utvidede støtteordninger for flytene havvind, gir godt håp om at en industrialisering på Utsira Nord er innenfor rekkevidde. Med den maritime klyngen vi har på Haugalandet og i Sunnhordland er vi godt posisjonert for en slik utvikling, og dette vil kunne få enorme ringvirkninger for regionen, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tordmod Karlsen har arbeidet i lang tid for å posisjonere regionen som nasjonalt tyngdepunkt innenfor flytende havvind.

Her er veilederen for vindkraft til havs

Høring – Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta kan lastes ned her.

Bru fortalte om planene i Haugesund

Tina Bru fortalte om regjeringens planer om å åpne for nye områder for havvind-utbygging på norsk sokkel under Floating Wind-konferansen i Haugesund tirsdag denne uken.

– Dette kan være starten på et nytt industrieventyr, og havvind er en industriell mulighet for Norge, sa Bru til en begeistret forsamling på Scandic Maritim.

– Dette er egentlig den viktigste energi- og industriplanen som er blitt langt fram på mange, mange år. Den sier noe om hvordan vi skal produsere nok strøm til både å kutte utslippene, men også skape nye arbeidsplasser og legge til rette for mer industriutvikling, hun til NRK etter konferansen.

De første tildelingene av arealer skjer tidlig i 2022.

– Haugalandet er supergodt posisjonert for havvind!

Haugaland Vekst har arbeidet langsiktig sammen med flere næringsaktører for å posisjonere Haugalandet og Sunnhordland på flytende havvind. Les mer om Haugaland Veksts initiativ her: https://nowhub.no

Og Bru er ikke tvil om at regionen har alle muligheter til å lykkes.

– Næringen på Haugalandet er supergodt posisjonert for havvind. Det maritime miljøet her i Haugesund, kunnskapen fra olje og gass, verftene og det man holder på med her, alt er veldig godt rigget. Det er derfor vi er i Haugesund hver gang vi snakker om havvind, fordi det er her det store miljøet er. Mange aktører holder til her og har store planer, sa olje- og energiministeren i intervju med TVHaugaland i forbindelse med konferansen.

Olje- og energiminister Tina Bru under Floating Wind-konferansen i Haugesund (Foto: Olje- og energidepartementet)

VIDEO: Se hele Floating Wind-konferansen her!