Nå intensiveres synliggjøringen av Haugalandet og Sunnhordland som landets havvind-region.

Havvind vil bli et enormt globalt marked innen kort tid, og det er flere grunner til at Haugalandet og Sunnhordland er Norges tyngdepunkt på havvind. 

– Regionen har en unik geografi knyttet til havvind-produksjon; nærhet til Utsira Nord, sjeldent store dyp og store landarealer. Minst like viktig er den unike maritime kompetansen som regionen har fra olje- og gassnæringen. Her er verdensledende leverandører på komplekse undervannsoperasjoner og kabellegging, samt en rekke tunge storaktører. Vi intensiverer nå arbeidet med å synliggjøre dette, og ta posisjonen som Norges havvindregion, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

K. Tormod Karlsen, adm. dir. i Haugaland Vekst IKS og Tora Haslum Myklebust, daglig leder i Samarbeidsrådet for Sunnhordland.

– Det er viktig for den sterke maritime regionen mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden å posisjonere seg som én enhet. I arbeidet med å synliggjøre havvindregionen Haugalandet og Sunnhordland har det vi begge sett verdien av å intensivere det gode samarbeidet mellom Haugaland Vekst og Samarbeidsrådet for Sunnhordland, sier daglig leder i sistnevnte, Tora Haslum Myklebust.

– Sammen bestilte vi i fjor ringvirkningsanalyser fra Menon Economics knyttet til industrielle muligheter og utbygging og drift av de flytende havvindparkene ved Utsira Nord. Analysene viste at utbyggingen kan gi en verdiskaping på 13 milliarder og arbeid til 12 000 personer. 6500 av disse kan bli å finne på Haugalandet og i Sunnhordland. Rapporten synliggjorde også svært store muligheter for både nasjonal og regional leverandørindustri innenfor den maritime klyngen. Rapportene fra Menon brukes nå aktivt på nasjonalt nivå for å synliggjøre regionen inn mot fagkompetanse, investorer og fagmiljøer som ønsker å være del av det regionale mulighetsbilde, og for å få best mulig rammevilkår og goodwill fra sentrale myndigheter, forteller Karlsen.

Fire sider om havvindregionen Haugalandet og Sunnhordland i Teknisk Ukeblad, tidligere denne måneden.

Havvindregionen er i år allerede behørig omtalt i Finansavisen, Teknisk Ukeblad og Stavanger Aftenblad, og sammen med Samarbeidsrådet har Haugaland Vekst nå satt i gang et kampanjefremstøt via Aftenposten og Mediaplanets annonsebilag «Fremtidens havrom» 29. mars.

En større profilerende innholdsartikkel om havvindregionen vår kommer i Aftenposten og Mediaplanets annonsebilag «Fremtidens havrom» mandag 29. mars.

Det tette samarbeidet mellom Haugalandet og Sunnhordland innebærer også planer om felles deltakelse og profilering under Arendalsuka 2021.

– Dette har blitt en utrolig viktig arena, og vi har et ønske om felles tilstedeværelse der sammen med Samarbeidsrådet for å kunne profilere regionen innenfor fornybarsatsning og havrommet, sier Karlsen.

Lokalt havvind-selskap med ambisjoner

Det nystartede Haugesundsselskapet Deep Wind Offshore skal utvikle og eie havvindprosjekter. Selskapet er eid av Haugaland Kraft, Knutsen Subsea Solutions og Sunnhordland Kraftlag (SKL). 

– Vi har fått de aller beste aktørene med, noe som beviser hvilken kompetanse og kapital som er tilgjengelig på sørvestlandet, sa adm. dir. Knut Vassbotn under Agendakonferansen. Han mente det ligger enorme muligheter i havvind, og at vi akkurat nå er der med flytende havvind som vi var med oljen på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. 

Deep Wind Offshore (f.v): John Martin Mjånes og Kjetil Harestad i SKL, Olav Linga i Haugaland Kraft, konsernsjef Knut Vassbotn og Trygve Seglem, som eier Knutsen OAS Shipping.

– Med et kompetansesentrum på sør-vestlandet, så kan dette bli ett av beina vi kan stå på i tillegg til olje og gas. Ingen andre næringer har større potensiale på kort sikt, mente Vassbotn. 

Vil bli verdensledende havvind-leverandør

Østensjø-selskapet Edda Wind er blant dem som de siste årene har satset stort på havvind. Selskapet har til hensikt å være en verdensledende leverandør i dette segmentet, og bestilte nylig to nye CSOV-fartøy i tillegg til de fire skipene selskapet allerede har under konstruksjon. Samtlige fartøy er spesialdesignet for serviceoperasjoner for konstruksjon og drift av offshore vindturbiner, og forberedes for installasjon av nullutslippsteknologi. Fire av farøyene har allerede langsiktige kontrakter med nøkkelklienter som Ørsted, Vestas og Ocean Breeze, og selskapet har opsjoner med verftet om å bygge enda flere skip.

De to nye CSOVene til Edda Wind skal bygges i Spania med design av Salt Ship Design. Illustrasjon: Salt Ship Design