Haugalandet, med Kårstø og Haugaland Næringspark i spissen, bør bli et nasjonalt satsingsområde for storskala lavkarbon hydrogenproduksjon. Dette er det felles enighet om blant ti kommuner på Haugalandet og Rogaland fylkeskommune.

Regionrådet på Haugalandet
Regionrådet på Haugalandet består av Rogaland fylkeskommune og ordførere og kommunedirektører i ti kommuner.

«Et vedtak om å legge hydrogenproduksjonen til Kårstø og Haugalandet vil være et fornuftig og fremtidsrettet valg. Det vil også sikre arbeidsplasser og verdiskaping i regionen og i Rogaland fylke i lang tid fremover og være en viktig del av satsingen på Haugalandet som en grønn industriregion», heter det i en felles uttalelse fra Regionrådet for Haugalandet fredag.

En ny mulighetsstudie gjennomført av Gassco og det tyske energibyrået DENA viser at det er teknisk mulig å etablere en verdikjede for transport av store mengder hydrogen fra Norge til Tyskland. Equinors prosjekt Clean Hydrogen to Europe (CHE) blir pekt på som et av de mest modne storskala hydrogenproduksjonsprosjektene i Norge.

I disse dager pågår en lokasjonsprosess i Equinor for plassering av sitt prosjekt for storskala produksjon av lavkarbon (blått) hydrogen. Det står mellom Kårstø, Kollsnes og Mongstad.

Som skapt for hydrogenproduksjon

I Regionrådets uttalelse vises det blant annet til at Kårstø og omegn har god tilgang på industrivann, kraft og ferdigregulerte arealer, eksisterende rørinfrastruktur til kontinentet og nærhet til det tyske markedet. I tillegg kommer etableringen av Europas største CO2-terminal i Haugaland Næringspark i 2028.

– Kårstø og Haugalandet er som skapt for storskala produksjon av blått hydrogen. Vi har alle innsatsfaktorene, gode rørforbindelser fra Kårstø-anlegget til kontinentet og nærhet til det europeiske markedet. Europas største C02-terminal står klar i Gismarvik i 2028 og vil sikre et lavest mulig karbonavtrykk, sier ordfører Monika Lindanger i Tysvær, hjemkommunen til både Kårstø-anlegget og Haugaland Næringspark.

Kårstø, med sine 1100 årsverk, er Europas største gassprosessanlegg og har lang erfaring og ekspertise knyttet til transport og behandling naturgass. Noen år frem i tid vil havvind fra Utsira Nord åpne for produksjon av fornybart (grønt) hydrogen. Sammen med lavkarbon hydrogen vil dette gjøre Haugalandet til den desidert beste lokasjonen for hydrogenproduksjon til Europa.

– Kårstø er en svært viktig hjørnesteinsbedrift i industriregionen Haugalandet. En hydrogensatsing vil forlenge levetiden til anlegget med flere tiår, sikre arbeidsplasser og skape positive ringvirkninger i hele Rogaland. Hydrogenproduksjon, både lavkarbon og senere fornybar, vil være viktige bidrag for å holde sysselsettingen i regionen og fylket oppe i årene som kommer, sier Leiv Arne Marhaug, nyvalgt leder for Regionrådet for Haugalandet og ordfører på Karmøy.

Horisont Energi, som står bak den fremtidige CO2-terminalen i Haugaland Næringspark, påpeker at Haugalandet med en slik satsing kan bli et nytt nasjonalt knutepunkt for CO2.

– Horisont Energis planlagte CO2-terminal på Gismarvik tilrettelegger for en ny industri for blått hydrogen på Kårstø, fordi vi tilbyr lokale løsninger for CO2-håndtering. Vi jobber for at CO2-terminalen vil skape lokale og bærekraftige verdikjeder for CO2 fangst-, transport og lagring, og at dette bidrar til lokale og norske utslippskutt. En satsning på Kårstø med blått hydrogen vil bygge opp under en ny, nasjonal CO2-hub på Haugalandet, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO Horisont Energi

Regionrådet for Haugalandet består av Rogaland fylkeskommune og ordførere samt kommunedirektører i ti kommuner: Haugesund, Karmøy, Utsira, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne, Sveio, Sauda og Suldal.