Sigmund Lier (56) ble tidligere denne uken av styret i Haugaland Vekst IKS innstilt som ny daglig leder. Lier gir seg dermed i politikken etter endt kommunestyreperiode. Han har de siste to periodene vært ordfører i Tysvær kommune, og var i sin første kommunestyreperiode varaordfører i Tysvær.

Sigmund Lier er innstilt som ny daglig leder i Haugaland Vekst

– Det er et privilegium å være ordførar i en så flott kommune som Tysvær, men alt har sin ende, sier Lier i en kommentar.

Ordførarvervet har vært givende og har samtidig krevd mye, men jeg har vært fast bestemt på å prøve å gå for ein periode til. I det siste har jeg kjent mer og mer på at jeg ønsker en forandring etter snart to perioder som ordfører i Tysvær. Samtidig dukket den spennende lederjobben i Haugaland Vekst opp, og etter en god tankeprosess valgte jeg å søke på den stillingen, sier Lier.

– Etter en grundig rekrutteringsprosess med mange gode søkere er vi glad for at et samlet styret har konkludert med at Sigmund Lier er den rette til å lede det viktige arbeidet i Haugaland Vekst inn i fremtiden, sier fungerende styreleder Ole Bernt Thorbjørnsen i en kommentar.

Ved å ansette Lier har ansettelsesrådet tro på at en ansetter en god og tillitsfull leder for staben, og en viktig samarbeidspartner for styret og regionrådet i det videre arbeidet med å være med å tilrettelegge for regional utvikling, bærekraftig verdiskaping og flere arbeidsplasser.

– Lier kan fremvise en bredde i sin kompetanse og erfaring. Vi oppfatter at han har opparbeidet seg bred tillit og troverdighet som gjør at han evner å få folk med seg og få ting til å skje, sier Thorbjørnsen.

Under Sigmund Liers tid som ordfører har blant annet Tysvær kommune blitt kåret til årets vertskapskommune i 2022 for kommuner under 15.000 innbyggere. Prisen ble delt ut av NHO og KS. Sigmund Lier roses for sin innsats i ulike verv både på nasjonalt og regionalt nivå. Han kan over tid vise til et stort engasjement for regionen og for å finne frem til gode samarbeidsløsninger til det beste for Haugalandet.

– Det skjer mye i Tysvær. Kommunen er i både stor utvikling og ikke minst i omstilling. Jeg ser frem til å arbeide videre med dette i resten av kommunestyreperioden med alle dei flotte folka jeg er heldig å omgås med, både i administrasjon, kommunestyre, frivillige og næringsliv, sier Lier.

– Det er lang oppsigelsestid for folkevalde og jeg ser fram til å fullføre denne kommunestyreperioden til nytt kommunestyre er sett inn og ny ordførar valgt i Tysvær.

– Lier vil tiltre stillingen formelt 1. november 2023, og vi vil finne en god mellomløsning for ledelse av Haugaland Vekst, sier Thorbjørnsen.

Det er formelt representasjonsskapet i Haugaland Vekst som skal godkjenne ansettelsen på sitt neste møte.