Vil du ha en sommerjobb litt utenom det vanlige? Søk på sommerjobb i Haugaland Vekst og bli med på sommerens feteste jobbevent(yr) – Sildikon Valley 2023!

Antall stillinger: 2
Arbeidssted: Haugesund
Arbeidsperiode: fra 19. juni til 28. juli 2023
Søknadsfrist: 15.01.2023

Haugaland Vekst arbeider i henhold til målene i Veikart for Haugalandet 2021-2025 der et av områdene for å øke regionens attraktivitet er; profilering. Vi må styrke omdømmet vårt og fremstå tydeligere utad.

Haugaland Vekst skal utarbeide en regional kommunikasjonsplan, med konkrete tiltak for hvordan vi sammen skal synliggjøre våre fortrinn, særegenheter og styrke omdømmet i en felles historiefortelling. Målgruppen vi skal nå ut til er unge voksne, mellom 20 og 40 år.

Vi ønsker at Sildikon Valley studentene skal bidra til å treffe målgruppen bedre og på en ny måte, og jobbe frem konkrete tiltak som vil være et viktig bidrag til det videre arbeidet med den regionale kommunikasjonsplanen.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om og interesse for markedsføring og kommunikasjon
 • Løsningsorientert, selvstendig og systematisk
 • Kreativ, med gjennomføringsevne
 • God til å behandle og analysere data
 • Kompetanse på kjente verktøy for databehandling

Vi tilbyr:

 • Spennende og relevante arbeidsoppgaver
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Dedikerte veiledere/kolleger med høy kompetanse
 • Egen studentbolig for utenbys studenter

Som Sildikon Valley student tilbyr vi:

 • Faglige- og sosiale arrangementer hver uke, inkl. bedriftsbesøk 
 • Kontorplass på Gründerloftet
 • Design sprint på Gründerloftet 
 • “Kick off” og avslutningsarrangement

Søknad og CV sendes i ett dokument til ellefsen@h-vekst.no

Om Haugaland Vekst

Haugaland Vekst er et interkommunalt selskap (IKS) eid av Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Utsira, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda, Suldal og Rogaland fylkeskommune med 1/11 del hver.

Selskapets formål er å drive regionalt nærings- og utviklingsarbeid på vegne av deltakerkommune. Vi bidrar til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping i regionen. – Vi kobler ressurser sammen og jobber med prosjekter i samarbeid med andre regionale aktører og bedrifter. Et eksempel på hva vi arbeider med er koordineringen av Sildikon Valley, Yrkesmessen, Haugesundregionen og næringsutvikling innen fremtidsnæringene på Haugalandet.