En sommerjobb i Sildikon Valley gir deg muligheten til å samarbeide med andre studenter på et reelt prosjekt i 6 uker sommeren 2024. Det arrangeres ukentlige sosiale og faglige samlinger med sommeransatte fra andre bedrifter på Haugalandet.

Bli en del av vårt tverrfaglig Sildikon Valley sommerprosjekt, «Vi bygger fremtidens samfunn: Welcome Hub Haugalandet». Prosjektet er at samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Haugaland Vekst og Haugesund kommune.

Om prosjektet

Vi er på vei til å bygge fremtidens samfunn, men for å realisere våre ambisjoner trenger vi nye talenter og kompetanse. Vi ser på muligheten for å rekruttere ekspertise ut over egne landegrenser. For å kunne å tiltrekke og beholde talentene her på Haugalandet kan en «Welcome Hub Haugalandet» være en avgjørende brikke i puslespillet.

Welcome Hub Haugalandet
Vi har som mål å støtte nykommere i å etablere seg på Haugalandet på en god måte. Vi ønsker å løse utfordringene knyttet til integrasjon i et nytt samfunn, med troen på at en varm velkomst og kontinuerlig oppfølging vil bidra til at flere trives og slår rot her. Vi tror at Welcome Hub Haugalandet kan være en del av svaret.

Arbeidsoppgaver
På 6 uker skal du være med på å definere Welcome Hub Haugalandet. Dine oppgaver vil være å utarbeide planer for finansiering, organisering, identifisere behov og utvikle markedsføringsstrategier. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Haugaland Vekst og Haugesund kommune.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Løsningsorientert, selvstendig og systematisk
 • Kreativ med gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Analytisk kompetanse

 Sildikon Valley tilbyr:

 • Faglige- og sosiale arrangementer hver uke, inkludert bedriftsbesøk
 • Mulighet for kontorplass på Gründerloftet
 • Design sprint
 • Kick-off og avslutningsarrangement
 • Kåring av beste prosjekt i ulike kategorier

 • Antall stillinger: 3
 • Arbeidssted: Haugesund
 • Arbeidsperiode: 17. juni til 26. juli
 • Fagfelt: Samfunnsfag / Økonomi / Design / HR / Markedsføring

Søknadsfrist: 11. Februar 2024

Søknad og CV sendes til: ellefsen@h-vekst.no

 • Merk søknaden med: SØKNAD Sildikon Valley 2024

Vi ser frem til å motta søknaden din og samarbeide med dedikerte individer som ønsker å være med på å bygge fremtidens samfunn på Haugalandet.

Velkommen til teamet!

Les mer om Sildikon Valley her!

Film fra Sildikon Valley sommeren 2023