Smelteverket til Eramet Norway i Sauda

Eramet Norways mangansmelteverket i Sauda har signert en intensjonsavtale med Northern Lights om et prosjekt som skal fange og lagre 70% av CO2-utslippene fra fabrikken.

Avtalen ble undertegnet i Sauda tirsdag 9. august mellom Eramet Norway, eier av prosessanlegg i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal, og Northern Lights, med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til stede under møtet. 

Fra venstre til høyre: Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights JV, Espen Barth Eide, klima- og miljøminister, og Bjørn Kolbjørnsen, styreleder i Eramet Norway. Bildet er tatt i forbindelse med signeringen av avtalen.

Planen er at det innen 2028 skal installeres et fullskala karbonfangstanlegg i Sauda, hvor 70 prosent av CO₂-utslippene ved smelteverket skal fanges, transporteres og lagres. 

Vil bli karbonnøytrale

Ved Eramet Norway i Sauda dannes det årlig 350.000 tonn karbon. Målet er å fange 700 tonn daglig.

– Eramet Norway er i dag blant de aller beste i vår bransje med hensyn til klimaavtrykk, med CO2-utslipp under 40 % av bransjegjennomsnittet. Vår ambisjon er imidlertid å oppnå karbonnøytralitet, og klimaplanen vår inneholder spesifikke prosjekter for å oppnå dette, hvorav CCS og biokarbon som erstatning for fossil koks er de to viktigste heftene. Mens Eramet Norway står solid på skuldrene av sin historie, har vi som mål å være i forkant av den grønne omstillingen, og skape ny historie basert på Norges fornybare energi og høye kompetanse, sier styreleder i Eramet Norway, Bjørn Kolbjørnsen.

Skal få på plass transport og lagring

Mens teknologien for selve fangsten er identifisert, har Eramet vært på jakt etter ny teknologi for å kunne gjennomføre transport og lagring. Det er dette Northern Lights skal ta seg av.

Planen er at det innen 2028 skal installeres et fullskala karbonfangstanlegg i Sauda, der 70 prosent av all CO₂ som genereres ved verket i Sauda skal fanges og lagres midlertidig i tanker hos Northern Lights, og deretter bli transportert på skip og pumpes flytende ut i vannførende reservoarer 3.000 meter under havet i Nordsjøen.

– Våre CO2-transport- og lagringstjenester vil gjøre det mulig for industrien å iverksette tiltak mot utslipp. Et hovedmål med avtalen er å samarbeide modne en teknisk løsning for transport og lagring av CO2 fra Eramets anlegg, for å optimere logistikken, og å kartlegge lokale og regionale fordeler og synergier ved denne CCS-utviklingen som også kan være til nytte for flere i industrien, sier administrerende direktør i Northern Lights VJ, Børre Jacobsen.

Eramet Norways smelteverk i Sauda

Viktig for fremtidig verdiskaping i kommunen

Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland mener samarbeidet er viktig for å sikre arbeidsplasser i kommunen for fremtiden.

– Sauda har i dag stor verdiskaping fra prosessindustri og kraftproduksjon, men har i mange år hatt utfordringer med folketalt- og demografiutvikling. For å sikre dagens arbeidsplasser er derfor nye investeringer og arbeidsplasser svært viktig for Sauda. For i Sauda ligger alt til rette for etablering av ny industri, sier Birkeland. 

Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland