Stor pågang hos Innovasjon Norge Rogaland

 

Innovasjon Norge har opplevd stor pågang etter at korona-viruset brøt ut. I de to siste månedene, fra 16. mars, da Innovasjon Norge fikk endret policy til 18. mai har regionskontoret i Rogaland fått inn nesten 300 søknader. Det utgjør ca. 10% av totale søknader i denne perioden.

Når det gjelder andre regionkontor i Norge er Oslo Viken i en særstilling, med over 700 søknader. Sammen med Rogaland var det de som fikk størst pågang av søknader umiddelbart etter at Norge stengte ned. Etter hvert har søknadspågangen økt også i resten av landet, særlig i Vestland og Trøndelag, som nå har omtrent like mye søknader som Rogaland.

Rundt 240 av søknadene som Innovasjon Norge Rogaland har fått inn i denne perioden er eller vil bli behandlet etter ny policy eller med økte midler som Innovasjon Norge har fått som følge av koronakrisen.

150 av disse søknadene er besluttet og det er bevilget over 170 millioner kroner. Innovasjon Norge Rogaland ligger rett over snittet i andelen behandlede søknader, til tross for at rogalandskontoret har hatt mer pågang i forhold til antall ansatte på kontoret sammenlignet med andre regioner.

 

Oversikt over type saker og virkemidler

 

 

Av de som har søkt om virkemidler og tilskudd er det en hovedvekt av prosjekter knyttet til teknologiutvikling, både knyttet til IKT og til mer fysiske produkt.

 

Ny tilskuddsordning 

Som en del av regjeringens krisepakker fikk Innovasjon Norge en ny tilskuddsordning kalt ekstraordinær tilskuddsordning 16.april.

– I Rogaland er det allerede bevilget 21 saker på denne ordningen. Til sammenligning er det bevilget 177 saker nasjonalt, det vil si at 12 % av alle sakene er fra Rogaland, så her ligger vi godt an, sier regiondirektør i Innovasjon Norge Rogaland Kari Holmefjord Vervik som viser til en oversikt på nettsiden hvor man kan se hvem som har fått finansiering.

 

Tiltak rettet mot reiselivsnæringen

Det er mange gode ordninger, men enkelte treffer noen bransjer bedre enn andre. Finansiering av enkeltprosjekt innenfor reiseliv er utfordrende, noe Innovasjon Norge Rogaland har gitt en tydelig tilbakemelding til nasjonale myndigheter om.

– Dette da vår oppgave er å finansiere prosjekt som skiller seg tydelig ut med en nyhetsverdi som er på minst nasjonalt nivå, mens reiselivsnæringen trenger mer umiddelbare bidrag til å justere produktene sine som følge av krisen, sier Holmefjord Vervik.

Når det gjelder nåværende tiltakspakke på innovasjonslån og -tilskudd til Innovasjon Norge så er kravet til innovasjonsnivå satt til minimum nasjonalt nivå. Det er en utfordring for reiselivsnæringen. Samtidig har Regjeringen varslet at det vil komme flere tiltakspakker til næringslivet fremover.

 

Holmefjord Vervik viser til de tiltakene man har gjort på overordnet nivå rettet mot reiselivet. Av følgende tiltak kan disse nevnes:

 

Når det gjelder finansiering er Innovasjon Norge tydelige på at deres mandat og virkeområde ikke er endret. Innovasjon Norge skal ikke inn å korrigere for manglende likviditet.

Innovasjon Norge vil gjerne ha gode utviklingsprosjekt fra bedrifter, og kan bruke mye av de ekstra midlene på etablerte bedrifter, også noen av de på store bedrifter. Det er viktig å utnytte dette til å gjøre utvikling og posisjonere seg for vekst i nye marked og bransjer både nasjonalt og ikke minst internasjonalt når vi kommer ut av denne krisen i andre enden.

– Tenk gjerne samarbeid i verdikjeder mot internasjonale markedsmuligheter, avslutter regiondirektøren.