Nå blir det endelig mulig å søke grønne energimidler fra Ulla-Førrefondet. 36 millioner kroner skal i høst deles ut til store energiprosjekter som bygger opp under det grønne skiftet.

  • Ulla-Førrekraftverkene er det største vannkraftanlegget i Nord-Europa, og ble bygd ut mellom 1974 og 1988. På 80-tallet vedtok staten at Rogaland fylkeskommune skulle få overta 15 prosent av rettighetene til anlegget, og fylkeskommunen valgte å overlate de kontraktsmessige rettighetene og forpliktelsene til to lokale kraftverk, Lyse og Haugesund elektrisitetsverk (nå Sunnhordland Kraftlag, SKL). 

Et fond for hele Rogaland

Som en del av avtalen mellom de tre partene har kraftselskapene fra 2010 avsatt vederlaget til et fond som disponeres av de tre eierne. Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringsliv og høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette. Midlene skal i all hovedsak nyttes til å fremme store, omfattende og langsiktige prosjekter.

– Det er først nå Ulla-Førrefondet kan begynne å dele ut pengene som årlig har kommet inn som friske tilskudd siden 2010. Hele 145 millioner kroner står i fondet i dag, og de skal gå til gode formål i hele Rogaland, sier Asle Rafdal, Saudabu og styremedlem for Rogaland Fylkeskommune.

– Dette er noe mange har ventet på. Vi er derfor stolte av å kunne meddele at en siste endring av Ulla-Førreavtalen nå er på plass, og at fondet er klar for utlysning av sin første ordinære tildelingsrunde. Styret ser frem til å komme i gang med arbeidet og håper på mange sterke søknader både innen grønn omstilling og høyere utdanning, sier Ulla-Førrefondets styreleder Torkel Myklebust.

Styret har i første omgang besluttet å lyse ut 36 millioner kroner nå i juni, med søknadsfrist 1. september.

  • Det kan søkes om minimum 2 millioner kroner i støtte til prosjekter.
  • Søker må beskrive hvordan prosjektet svarer på fondets formål.
  • Det stilles normalt krav om 50 prosent egenfinansiering i prosjekter.  
  • Det kan gis støtte til prosjektkostnader, lønn og utstyr.
  • Det gis ikke støtte til ordinær drift av organisasjon, foretak eller bedrift, eller til å oppfylle krav fra myndigheter.

– Søknadene blir tatt imot av et sekretariat som styres av næringsseksjonen i fylkeskommunen, som utarbeider en innstilling til styret. Fondet behandler selvsagt Rogaland som ett felles fylket, og det er prosjektene som skal vinne frem, ikke hvor i fylket prosjektene ligger, understreker Rafdal. 

– Mange egnede prosjekter på Haugalandet

Han er imidlertid ikke i tvil om at det finnes en rekke spennende prosjekter på Haugalandet som vil kvalifisere for å søke.

– Fondet ser primært etter energiprosjekter som bygger opp under grønn omstilling, og dette har jo stort fokus på Haugalandet om dagen med hydrogen, ammoniakk, batteri, vindmøller, datasentre osv. Haugalandet har sitt Offshore Wind Cluster, Aibel har blitt store på fornybar, Haugaland Næringspark har spennende planer og er eid i felleskap av kommunene. Landbasert oppdrett er også på full fart inn med gode muligheter for sirkulærøkonomi. Utsira er i vindene som aldri før, Karmøy har gode prosjekter og det skjer mye i Sauda. Det er prosjekter i kø som kan kvalifisere i henhold til fondets kriterier, mener Rafdal.

Bistand i søkeprosessen

Han forteller at det er satt en personressurs på tilnærmet fulltid som skal bistå potensielle søkere, og gi veiledning i forbindelse med prosessen. 

– Målet er at dette skal være tilgjengelig for alle, og at de som har gode prosjekter skal kunne levere søknad. Det er satt en minimumsgrense på 2 millioner kroner, for vi ønsker at dette skal være prosjekter av en viss størrelse. Både offentlige og private virksomheter søke, og det samme gjelder for nettverk og klynger i fellesskap. 

Rafdal oppfordrer alle aktører med store grønne energiplaner i regionen om å søke om midler.

– Størrelse på midlene kan gjøre det mulig å løfte store ting. Tildelingene vil bli viktige for at vi skal komme oss videre, for de vil bidra til en del av risikokapitalen. Så alle som har gode grønne energiprosjekter må gå inn på nettsidene http://www.ullaforrefondet.no, og sette seg inn i kriteriene, og be gjerne fylkeskommunen om råd og veiledning. Vi ønsker dialog med søkerne, poengterer Rafdal.

STYRET I ULLA-FØRREFONDET: F.v.: Elin Schanche, Asle Rafdal og leder Torkel Myklebust fra
Rogaland fylkeskommune, Ove Jølbo fra Lyse og Kjetil Harestad fra Sunnhordland Kraftlag

Se video om Ulla-Førrevassdraget: